Döden på jobbet - Altinget startar ny debattserie

DÖDSOLYCKOR. Ansvarslösa arbetsgivare, för få arbetsmiljöinspektörer eller otydliga bestämmelser på EU-nivå? I en ny temaserie kommer dödsolyckor på arbetsplatser att debatteras av Sveriges tyngsta politiker och sakkunniga inom arbetsmiljö.

Altinget startar en ny debattartikelserie med temat "Döden på jobbet" för att belysa de politiska viljorna om hur problemet med att folk dör på sina arbetsplatser ska lösas. Artikelserien inleds denna vecka av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Dödsolyckorna på arbetsplatser har uppmärksammats mycket under året som gått, inte minst därför att ovanligt många personer har dött på jobbet. Vissa pratar om den snabba döden – fall från tak eller att bli ihjälklämd av en maskin – medan andra framhåller den långsamma döden. Det talas om stress och stressrelaterade sjukdomar, osund arbetsmiljö eller omänskliga prestationskrav.

De politiska viljorna kring hur människors villkor på arbetsmarknaden ska utformas går isär. En av de skarpa konfliktlinjerna mellan regeringen och samarbetspartierna är arbetsmarknadspolitiken. Januariavtalet har inneburit en kompromiss för samtliga men till skillnad från tidigare är det tydlig borgerlig påverkan. Därtill debatteras förutsättningarna för höjd pensionsålder ur ekonomiska och hälsorelaterade perspektiv. Vidare ska Statskontoret utvärdera Arbetsmiljöstrategin 2016-2020 och sedan kommer det en ny. Kommer den att göra någon skillnad?

Login