Direktiv klara till AF-utredning om kommunernas roll

ARBETSFÖRMEDLINGEN. En utredare får i uppdrag att se över hur kommunerna ska bli leverantörer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Juristen Mats Rundström får i uppdrag av regeringen att utreda om kommuner kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Utredningen är en del i reformeringen av Arbetsförmedlingen med ett nytt system där fristående aktörer ska utföra de arbetsförmedlande uppgifter som myndigheten gör i dag.

–Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska ske ordnat och med fokus på att ge arbetslösa service i hela landet. Den här utredningen är en del av att säkerställa det. Utredningen kommer att vara ett viktigt underlag för att regeringen tillsammans med samarbetspartierna ska kunna ta väl underbyggda beslut i det fortsatta reformarbetet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till utredningsuppdraget, enligt pressmeddelandet, är att det finns en osäkerhet huruvida det är fullt förenligt med upphandlingsregelverket samt kommunalrättens och konkurrensrättens regler och principer att kommuner agerar leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser åt Arbetsförmedlingen.

Login