Digital plattform ska stödja arbetsgivare i arbete mot sexuella trakasserier

KORTNYTT. Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att skapa en digital plattform med information kring sexuella trakasserier i arbetslivet.  

Regeringen ger Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att skapa en digital plattform. Detta ska stärka kunskapen och stödja arbetsgivare arbete kring hur man kan arbeta förebyggande och förhindrande av sexuella trakasserier i arbetslivet. Diskrimineringsombudsmannen kommer förutom att arbeta med kunskapshöjande av sexuella trakasserier i arbetslivet genomföra tillsynsinsatser. Dessa görs för att granska arbetsgivarnas skyldighet att arbeta förebyggande och främja insatser som motverkar sexuella trakasserier och diskriminering. Informationssatsningen på 3,5 miljoner kronor sker med anledning av #metoo.

 – I samband med uppropen blev det tydligt att det saknas kunskap om diskrimineringslagens krav på att arbetsgivare ska förebygga sexuella trakasserier. Arbetet mot diskriminering är en boll som vi aldrig får sluta hålla i rullning, därför ger vi myndigheterna dessa uppdrag, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), i ett pressmeddelande. 

Regeringsuppdraget ska delredovisas senast den 3 september 2018. Samt slutredovisas senast den 1 april 2019.

Login