Debatt: Våra tre förslag räddar utbildningsbranschen

DEBATT. En stor del av vuxnas lärande sker genom näringslivets kompetensinvesteringar. Ändå handlar förslagen för att hantera corona nästan bara om insatser inom det offentliga utbildningsväsendet, skriver Fredric Skälstad och Pia Andersson.

Fredric Skälstad
Branschchef, Almega utbildningsföretagen
Pia Andersson
Vd, Astrakan strategisk utbildning

Företagsutbildningen genomgår ett stålbad just nu. Om inte läget ljusnar riskerar ett stort antal utbildningsaktörer att försvinna.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer, viktiga för att hejda virusutbrottet, har slagit stenhårt mot dessa företag. Branschen drabbas på exakt samma sätt som restauranger och hotell när människor inte längre kan träffas i grupp eller resa i landet.

Vår minister också

En stor del av vuxnas lärande sker genom näringslivets kompetensinvesteringar.

Den senaste statistiken från Eurostat visar att svenska företag satsar ungefär 30 miljarder kronor varje år på personalutbildning. Det är lika mycket som den samlade kostnaden för grundutbildning i högskolan, tio gånger mer än kostnaden för folkhögskoleutbildning och tre gånger mer än kostnaden för vuxenutbildningen.

Ändå handlar förslagen från regeringen nästan bara om insatser inom det offentliga utbildningsväsendet. Men du är vår minister också, Anna Ekström (S). Om den privata utbildningsbranschen går under kommer det att vara ett problem för hela Sverige.

Riskerar att stå svagare

Också i framtiden behövs vidareutbildning och kompetensutveckling. Det är så som företagen ställer om till ny teknik och håller kompetensen uppe hos sina medarbetare.

Om utbildningsaktörerna försvinner riskerar näringslivet att stå svagare i den globala konkurrensen. De privata utbildningsanordnarna är även en stor kompetenspartner till myndigheter och kommuner.

Våra förslag

Vi har därför tre förslag som både räddar utbildningsbranschen och gör att vårt land står starkare efter coronakrisen.

  • För det första: Låt företag utanför det offentliga utbildningsväsendet som säljer utbildningar till företag och individer få ta del av den tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

  • För det andra: gör en satsning på utbildning för alla som nu blir korttidspermitterade. Detta kan inte endast vara utbildningar inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. De flesta företag efterfrågar skräddarsydda kurser som passar just deras behov – alltså företagsutbildning.

  • För det tredje: låt företagen dra av hela kostnaden för investeringar i utbildning 2020 och 2021. Detta kompetensavdrag kan sedan trappas av under ett antal år.

Det är dags att visa ledarskap. Med rätt insatser kan Sverige gå kompetensmässigt stärkta ur krisen. Om regeringen inte gör något kan en hel bransch gå under.

Forrige artikel Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter Debatt: Lyft blicken – fortsätt investera i kommuners verksamheter Næste artikel KRO: Hyreslättnader måste inkludera konstbranschen KRO: Hyreslättnader måste inkludera konstbranschen
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.