Debatt: Stärk företagshälsovården i krisen

DEBATT. När arbetsmiljöarbetet kanske behövs som mest är det satt på paus. Arbetsgivare behöver stöttas i att söka berättigat stöd, skriver Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor.

Peter Munck af Rosenschöld
Vd, Sveriges företagshälsor


Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras, både nu under rådande coronautbrott och sedan, när samhället och arbetslivet ska återgå till det normala. Arbetsgivare behöver stöttas i att söka berättigat stöd, för att inte riskera hälsan hos medarbetare och anställda i Sverige.

Satt på paus

Coronakrisen liknar inget annat. Vården är överbelastad, hundratusentals svenskar jobbar från hemmet och mängder av barn och unga spenderar merparten av sin tid hemma, snarare än i skolan. För många har hemmet blivit en arbetsplats, för andra har arbetsplatsen blivit en plats av kaos och storm.

Många har en ansträngd och annorlunda arbetsmiljö, där dessutom arbetsmiljöarbetet har prioriterats bort. Ur ett företagshälsoperspektiv innebär det att utbildningar om arbetsrelaterad hälsa skjuts upp, att riskbedömningar av arbetsmiljön bokas av, stödsamtal ställs in och att det hälsofrämjande, förebyggande arbetsmiljöarbetet stannar av. När arbetsmiljöarbetet kanske behövs som mest är det satt på paus.

"Vi ser med oro på"

Företagshälsovården har i uppdrag att verka för ett långsiktigt, hållbart arbetsliv där människor kan prestera och må bra. I vår bransch arbetar 4 000 experter inom medicin, psykologi, ergonomi, hälsovetenskap och teknik. Vi ser med oro på hur det hälsofrämjande arbetet stannar av samtidigt som arbetsplatsens normala hälsofrämjande funktion är satt ur spel.

Stötta personer

Vi vet att när den akuta krisen så småningom är över och samhället ska återgå till mer av ett normalläge, då ska arbetsplatsen återigen vara en plats dit medarbetare vill återvända. Det är också då vi ska stötta personer som har befunnit sig i icke-fungerande hem med inslag av våld och missbruk i deras återgång i arbete.

Vi ska också se till att arbetslivet fungerar för alla de som har arbetat hårt i krisens epicentrum, inom vården och omsorgen.

Våra förslag

Företagshälsovården verkar på uppdrag av arbetsgivare och utan offentliga stöd. Under coronavirusets utbrottsperiod och när situationen åter ska normaliseras, behöver arbetsgivare uppmuntras att söka berättigat stöd hos oss. Därför har vi lämnat en lista på förslag till regeringen.

Sammanfattningsvis föreslår vi:

  • Att stödet höjs för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro, exempelvis genom att höja maxgränsen och att minska egenfinansieringen. På så sätt ökar möjligheten för såväl offentliga arbetsgivare och mindre företag att stötta sina medarbetare.

  • Att öka samverkan mellan företagshälsovård och ordinarie vård genom att möjliggöra remittering emellan vårdformerna, för en bättre fungerande sjukskrivningsprocess.

Hålla i arbetsmiljöarbetet

Företagshälsovården har goda möjligheter att stötta arbetsgivare i den mycket speciella situation som deras medarbetare befinner sig i nu. Men de måste i sin tur få stöd och uppmuntran att hålla i arbetsmiljöarbetet.

Forrige artikel KD: Det brådskar att ge vårdpersonalen en rimlig arbetsmiljö KD: Det brådskar att ge vårdpersonalen en rimlig arbetsmiljö Næste artikel Transportföretagen: Slopa krav på fortbildning under krisen Transportföretagen: Slopa krav på fortbildning under krisen
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.