Debatt: Riskgrupper i arbetsför ålder måste definieras snabbare

DEBATT. Vi måste fort definiera målgrupper som löper stor risk att drabbas av sjukdomen covid-19. Många av dem har det redan tufft ekonomiskt och behöver få ersättning om de måste vara hemma från arbetet, skriver Penilla Gunther och Anette von Koch.

Penilla Gunther
Ordförande, riksföreningen Viking för hjärt- och Lungtransplanterade och tidigare riksdagsledamot (KD)
Anette von Koch
Grundare, LAM academy – Nätverk för forskning kring Lymfangioleiomyomatos


Varje år påminns vi om det orange kuvertet som innehåller information om hur vi kommer få det när vi går i pension. För de som har en kronisk sjukdom eller genomgått långa och tuffa behandlingar och därmed varit sjukskrivna under kortare och längre perioder av sitt arbetsliv, är det ingen rolig läsning.

Hälsa och ekonomi

Många av dessa personer har en ständig oro för sin privata ekonomi, därför att man också tillhör en riskgrupp som lättare än andra kan drabbas av nya sjukdomar eller återfall av tidigare.

På grund av redan sänkt immunförsvar från till exempel cancerbehandling eller transplanterade personer med livslångt intag av immunosuppressiva mediciner, riskerar man inte bara sin hälsa utan även sin ekonomi när man måste gå till jobbet eller ta med barnen till förskolan, särskilt i dessa tider.

Ersättning dröjer

På skärtorsdagen aviserade socialminister Lena Hallengren (S) att ”ersättningssystemet kommer att utvidgas till att även gälla personer som inte är smittade men löper särskilt stor risk att drabbas hårt av sjukdomen covid-19. Detta för att människor ska kunna stanna hemma från arbetet utan att förlora ekonomisk på det. Det handlar om dem som inte kan ta med sig arbetet hem.”

Vi som har väntat på detta är tacksamma för hörsammandet, men utmaningen enligt ministern är nu att definiera dessa målgrupper och därmed dröjer möjligheten att få ersättning ytterligare. Vi vill bidra med några exempel som bör vara med inom definitionen, men där ramen är denna: Personer med underliggande sjukdomar som innebär nedsatt immunförsvar och personer som genomgår eller har genomgått behandlingar nyligen som medför nedsatt immunförsvar.

Stöd av andra

Bland dessa finns dem som blivit transplanterade och cancerpatienter som nämnts ovan, alla med progressiva lungsjukdomar som till exempel LAM – Lymfangioleiomyomatos, vissa inom området sällsynta diagnoser och reumatiska sjukdomar, där det som en del av behandlingen kan ingå att sänka immunförsvaret. Däri ingår också gravida i dessa grupper. Där har vi stöd av Svenska läkaresällskapet som uttryckt liknande åsikter i en egen skrivelse till socialdepartementet, vilket även vi kommer att göra, samt till socialutskottet.

Ingå i riskgruppen

En bedömning av ansvarig/behandlande läkare kan ge vägledning och, som brukligt är vid sjukskrivning, skriva intyg till Försäkringskassan om den enskilda personens tillstånd, utsatthet och risk för smitta som kan ge svåra och komplicerade hälsokomplikationer.

Men även anhöriga och andra närstående kan vara föremål för att ingå i denna definition av riskgrupp, och få rätt till ersättning, som smittbärarpenning eller förebyggande sjukpenning, om de arbetar inom ett område som innebär utsatthet för smitta och de inte kan arbeta från hemmet.

Många föräldrar till barn i ovanstående riskgrupper, har svårt att vara hemma utan ersättning men vill heller inte att barnen ska gå till skolan och utsättas för smitta eller att övriga familjen ska ta med smitta hem, även om barn hitintills inte drabbats av covid-19 i någon större omfattning.

Sjukpenning utifrån inkomst

Vad gäller ersättningsnivåer, ser vi inte heller att det skulle vara särskilt komplicerat att komma fram till. Varje person i dessa riskgrupper skulle vara berättigad till en sjukpenning utifrån inkomst, och att få en annan typ av ersättning borde inte utgöra någon skillnad på det.

Underlätta för utsatta

Vi vet genom kontakter med många patientgrupper, att oro för hur den egna hälsan påverkar familjen och ekonomin ofta finns där, men att den ökat avsevärt i och med covid-19. Det i sin tur ger sämre förutsättningar att klara av ytterligare en sjukdomsperiod.

Nu hoppas vi på snabb handläggning av Socialstyrelsen för att socialministern och socialutskottet ska kunna gå till beslut som underlättar både utsatta enskildas och familjers vardag.

Forrige artikel LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma Næste artikel KD: Det brådskar att ge vårdpersonalen en rimlig arbetsmiljö KD: Det brådskar att ge vårdpersonalen en rimlig arbetsmiljö
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.