Coronapandemin är farligare för låginkomsttagare

HÄLSA. Låginkomsttagare löper större risk att bli allvarligt sjuk och dö i covid-19 jämfört med medel- och höginkomsttagare. Det visar en ny rapport.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm presenterar en undersökning av corona utifrån socioekonomiska faktorer, i en ny rapport. Bland annat har man undersökt sambandet med inkomst, utbildning och arbete.

Rapporten visar att risken att dö i covid-19 är fyra gånger så hög för låginkomsttagare jämfört med höginkomsttagare. 

Enligt Urban Janlert, professor emeritus i socialmedicin vid Umeå Universitet och medförfattare till rapporten, är sämre ekonomi en central faktor för sjukdomsbördan.

Login