Brännström (M): Arbetsmarknadsministern gör ledamöter sysslolösa

ARBETE. Moderaternas Katarina Brännström beklagar sig över att det kommer få förslag från regeringen på arbetsmarknadsområdet. Utskottet har ställt in 9 av 15 möten på senare tid.

Hon anser att situationen är ovanlig.

– Det måste man säga. Vi har ställt in 9 av de 15 senaste mötena i arbetsmarknadsutskottet för att det inte kommer något från regeringen, säger Katarina Brännström till Altinget.

Hon säger också att utskottet kommer att få ställa in möten framöver.

Login