Betänkande: Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 13, som uppgår till ca 10,1 miljarder kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner. Utskottet tillstyrker också föreslagna bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Även regeringens förslag om mål för området Åtgärder mot segregation godkänns.

I betänkandet finns en reservation (Sverige­demokraterna). Ledamöterna från Moderaterna, Vänsterpartiet och Krist­demokraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login