Avgiftsrabatt fyllde unga företagares fickor

SKATTER. Sänkta egenavgifter för unga ledde inte till att fler unga blev företagare. Istället ökade inkomsterna för de unga företagarna, visar en rapport från IFAU.

Den 1 juli 2007 sänktes arbetsgivaravgifter och egenavgifter för alla över 18 år men under 25, för att få fler unga i arbete. Den 1 januari sänktes avgifterna ytterligare och målgruppen utökades till alla som inte hade fyllt 26 år.

Johan Egebark har i en rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, studerat vilken effekt de sänkta avgifterna fick på ungas företagande. Slutsatsen i rapporten är att avgiftssänkningarna inte fick fler unga att starta eget. Däremot ökade inkomsterna för de unga som redan hade eget företag. Dels fick de behålla mer av firmans inkomster själva, dels lade de mer tid på firman och mindre på anställning hos andra.

Den 1 juni i år avskaffas alla ungdomsrabatter på arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Login