AV ska kontrollera skyddsutrustning på 300 arbetsplatser

INSPEKTION. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera att arbetsplatser inom vård och omsorg använder godkänd skyddsutrustning mot covid-19.

Denna vecka påbörjar Arbetsmiljöverket inspektion av nära 300 arbetsplatser inom vård och omsorg.

Syftet är att kontrollera tillgången på godkänd skyddsutrustning.

– Vilket som är rätt skydd kan variera utifrån olika förutsättningar och arbetsmoment. Det svåra är att förhålla sig till ett föränderligt kunskapsläge. Arbetsgivarna har ett stort ansvar att riskbedöma, nu oftare och varje arbetsmoment, för att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Det görs bäst i dialog med berörd personal och skyddsorganisation, säger Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket.

Login