Arbetsvillkor kan avgöra upphandling

FÖRVALTNING. Efter upprepade krav från riksdagen att Sverige ska ratificera en ILO-konvention om krav på arbetsvillkor vid offentlig upphandling ska frågan nu utredas.

Det finns redan en utredning som tittar på om upphandlande myndigheter ska se till att den som får uppdraget har arbetsvillkor enligt kollektivavtal. Samma utredning ska ta sig an frågan om ratificering av ILO-konventionen.

Enligt de nya direktiven till utredningen kan EU-medlemskapet vara ett hinder för att ratificera konventionen. Utredningen ska ta reda på om det är så.

Om Sverige kan ratificera ILO-konventionen ska utredningen ta ställning till om den ska gälla bara vid centrala myndigheters upphandling, eller även kommunala upphandlingar.

Login