Arbetsförmedlingen: Vi är ingen perfekt myndighet

PROGNOS. Många väntas få jobb närmaste åren enligt Arbetsförmedlingens prognos. Men företag har svårt att hitta rätt kompetens och myndigheten vill också bättra sig när det gäller att matcha arbetsgivare och kompetens.

Det var en positiv generaldirektör som presenterade Arbetsförmedlingens prognoser för arbetsmarknaden för åren 2018 och 2019. Totalt sett, enligt Arbetsförmedlingen, väntas 145 000 fler bli sysselsatta under denna prognosperiod. Det är en upprevidering med 15 000 från deras prognos i december förra året.

Generaldirektör Mikael Sjöberg tryckte speciellt på att under prognosperioden väntas sju av tio nya jobb gå till utrikes födda. Detta innebär också att sysselsättningsgraden ökar mer bland utrikes födda än bland inrikes födda. Enligt Sjöberg är det myndighetens samverkan med kommunerna, subventionerade anställningar och högkonjunktur som bidragit till detta.

– Vi får mer effekt via samverkan med kommunerna i till exempel extratjänster. När vi nu har bra anställningsstöd, får vi också ut betydligt flera. Men vi har också lanserat flera digitala tjänster som kommer bli ännu viktigare i framtiden, säger Sjöberg till Altinget.

Login