Arbetsförmedlingen sviker löften om "lokal närvaro"

ARBETSLÖSHET. Trots arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks (S) löften saknas många lokalkontor för arbetsförmedling. Facken varnar för en ohållbar arbetssituation för anställda i den nedbantade myndigheten. Arbetsförmedlingens gd Maria Mindhammar vill slippa fortsatta neddragningar. 

Enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror ligger arbetslösheten på totalt 478 934 personer, vilket motsvarar 9,2 procent. Myndigheten arbetar i motvind och har svårt att ta sitt ansvar att få människor i arbete. 

Förutom den pågående coronapandemin dras Arbetsförmedlingen med de nedskärningar som verkställdes 2019. Anledningen till nedskärningarna är främst M-KD budgeten från 2018 som innebar kraftiga nedskärningar i myndighetens anslag. 132 kontor beslutades att läggas ner och 4 500 anställda varslades. Över 3 000 anställda har sedan dess lämnat myndigheten eller blivit uppsagda.

Samtidigt har myndigheten haft krav på sig att ”säkerställa den lokala närvaron” i hela landet genom nya lösningar och samarbeten. När Eva Nordmark blev arbetsmarknadsminister fastslog hon att ”skyltarna ska upp igen”, och har drivit att besluten om nedläggningar av kontor ska omprövas.

Login