Arbetsförmedlingen får överdirektör

ARBETSLÖSHET. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tillsätter en överdirektör för arbetsförmedlingen som ska stärka det interna arbetet i myndigheten. Dessutom får arbetsmarknadsutredningen flera tilläggsdirektiv. 

Tillsättandet av en överdirektör ska inte ses som ett underkännande av generaldirektören Mikael Sjöberg menar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

– Jag är nöjd med generaldirektören. Är jag inte det så byter jag honom, säger Ylva Johansson under en pressträff.

Överdirektörens uppgift blir att stärka den interna styrningen. Andra åtgärder som Johansson presenterade är flera tilläggsuppdrag till den pågående arbetsmarknadsutredningen. Utredaren ska se över hur Arbetsförmedlingen ska kunna arbeta mer på regionnivå i samarbete med regionala aktörer.

Login