Arbetsförmedlingen får litet tillskott för nyanlända

VÅRBUDGET. Arbetsförmedlingen önskade 100 miljoner kronor extra för etableringen av nyanlända under 2016. Regeringen svarade med 15 miljoner kronor.

”Antalet deltagare i etableringsuppdraget väntas öka betydligt de kommande åren, vilket kommer att ställa stora krav på Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att myndigheten har förutsättningar att klara detta och att arbeta på ett effektivt sätt”, skriver regeringen i vårens budgetproposition.

Det är en uppfattning som också delas av Arbetsförmedlingen. I sitt eget budgetunderlag anser myndigheten att det behövs en anslagsförstärkning på nära 100 miljoner kronor under 2016 för att kunna stå rustad inför kommande år. Det är utöver de 1,4 miljarder kronor som regeringen anslagit i höstens budget. Istället blir det en höjning med 15 miljoner kronor till Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader.

De 15 miljonerna är också tydligt öronmärkta för att Arbetsförmedlingen ska påbörja kartläggning av en asylsökandes utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet redan under asyltiden. I samma veva behöver Migrationsverket inte längre lämna dessa uppgifter till Arbetsförmedlingen. För att genomföra uppdraget behövs därför ett tillfälligt resurstillskott, under 2017 räknar regeringen med att det ska ingå i den ordinarie verksamheten.

Login