A-kassorna tvekar inför kontrolluppdrag

A-KASSORNA. Den statliga utredaren föreslår att a-kassorna ska ta över uppdraget att kontrollera arbetssökande. Men a-kassorna själva är tveksamma och anser att finns stora risker med att ta över uppdraget från Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkandet presenterades i januari och särskild utredare Cecilia Fahlberg har lämnat en rad förslag på hur stödet på arbetsmarknaden kan effektiviseras.

Ett av förslagen handlar om att separera Arbetsförmedlingens uppdrag att både stödja och kontrollera arbetssökande. Istället bör a-kassorna överta rollen som kontrollfunktion.

– Kontrollfunktionen fungerar inte idag och man har gjort otaliga försök att komma tillrätta med detta. Problemet är att det riskerar att påverka att ersättningssystemets legitimitet, säger Cecilia Fahlberg till Altinget på ett seminarium arrangerat av Akademikernas a-kassa och IF Metalls a-kassa.

Login