"Sverige behöver inga genvägar i lagstiftningen"

SLUTREPLIK. Debatten har kommit långt ifrån sakfrågan anser Karin Meyer VD för Apotekarsocieteten. I grunden handlar det om att läkemedel är ändamålsenligt om det uppvisar effekt. Ett krav som homeopatiska preparat är undantagna från.

Av: Karin Meyer
Vd för Apotekarsocieteten
 

Debatten kring antroposofiska läkemedel handlar om huruvida Sverige ska implementera läkemedelsdirektivets artikel 16.2 i lagstiftningen och inget annat. Om det finns den effektdokumentation som Eva- Marina Szöges framhåller så är det inget som hindrar att företagen som producerar dessa produkter ansöker om att få registrera produkterna enligt befintlig lagstiftning. Vi anser att dessa företag precis som andra bör ha samma ansvar för grundläggande konsument- och patientsäkerhet.

Homeopatiska läkemedel finns redan som begrepp i svensk lagstiftning (EU direktiv 2001/83/EG artikel 14) och innefattar produkter som inte anges ha en viss terapeutisk effekt och som är avsedda att intas genom munnen eller appliceras utvärtes och som beretts enligt en erkänd homeopatisk metod om graden av utspädning garanterar att läkemedlet är oskadligt. Läkemedelsverket granskar preparatens kvalitet och säkerhet men gör ingen bedömning om ett sådant preparat har effekt.

Finns krav på effekt

För vanliga läkemedel finns krav på att en produkt som ska kallas läkemedel ska vara av god kvalitet och ändamålsenligt. Ett läkemedel är ändamålsenligt om det uppvisar effekt för sitt ändamål och vid normal användning inte har skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten, det vill säga att det ska ha dokumenterad effekt och säkerhet för det angivna terapeutiska användningsområdet.

För dessa läkemedel ska företagen även kunna beskriva hur effekten uppnås, vilket är en viktig del i den säkerhetsuppföljning som krävs för att se att ett läkemedel lever upp till kraven på ändamålsenlighet. Homeopatiska preparat är undantagna dessa krav på effekt.

Nuvarande lagstiftning räcker

Det vi menar är att samtliga preparat som används inom svensk sjukvård och kallas läkemedel ska leva upp till kraven för svensk läkemedelslagstiftning. Vår inställning står fast. Ansvarig minister och övriga politiker behöver inte göra någonting. Sverige har redan en bra och patientsäker läkemedelslagstiftning. Homeopatiska läkemedel och vissa antroposofiska kan även fortsatt registreras som sådana men om de ska användas för specifika sjukdomstillstånd eller för injektion så ska de uppfylla samma krav på effekt som för vanliga läkemedel och inte ha några genvägar.

Forrige artikel "Dags för en samlad tolktjänst" Næste artikel Rasmus Ling (MP): Snusförbud på arbetstid är helt orimligt Rasmus Ling (MP): Snusförbud på arbetstid är helt orimligt
 • Rapportera

  Eva-Marina Szöges · Klassisk homeopat och ordförande SFVH

  Varför gå emot "WHO Traditional Medicine Strategy 2014 - 2023"?

  @Karin Meyer och övriga kritiskt inställda.
  Homeopati och antroposofisk medicin är skilda terapimetoder. Både homeopatin och den antroposofiska medicinen har nöjda patienter.

  Så vad är problemet? Varför sätter sig Apotekarsocieteten, VoF med flera organisationer emot artikel 16:2? Människor vill ha valfrihet att välja. Varför vill ni förvägra folket den rättigheten?

  Ert agerande, står i extra konstig kontrast med tanke på WHO-dokumentet, där det har utarbetats en strategi för att underlätta integrering, av alternativ/komplementärmedicin.

  WHO Traditional Medicine Strategy 2014 - 2023, uppmanar medlemsländerna, och ja Sverige har också skrivit på, att tillsätta expertgrupper för att samla in kunskap om alternativ/komplementärmedicin, och ge möjlighet för politiker att fatta vettiga beslut angående alternativ/komplementärmedicin.

  WHO vill att fler människor ska få tillgång till alternativ/integrerad medicin. Och då i det läget, när Sverige verkligen har möjlighet att arbeta efter positiva riktlinjer, då arbetar Apotekarsocieteten med flera organisationer emot.

  - Frågan uppstår; varför ska Sverige vara tvärtemot något som verkligen kan hjälpa upp folkhälsan?

  På sid. 11 i "WHO Traditional Medicine Strategy 2014 - 2023" står "Traditional medicine (TM) is an important and often underestimated part of health services. In some countries, traditional medicine or non-conventional medicine may be termed complementary medicine (CM). TM has a long history of use in health maintenance and in disease prevention and treatment, particularly for chronic disease.

  Litet längre ned på sid. 11 står: "The strategy aims to support Member States in developing proactive policies and implementing action plans that will strengthen the role TM plays in keeping populations healthy"

  Dokumentet är 76 sidor långt med referenser, och jag uppmanar alla, speciellt beslutsfattare att läsa detta innan beslut fattas angående artikel 16:2. http://www.akupunkturforbundet.se/wp-content/uploads/2016/03/WHO-Medicine-strategy-201-2023.pdf

  Sedan vill jag också kasta in en brasklapp!!! Vi ska inte heller köpa denna strategi från WHO rakt av. Det står mycket om reglering och integrering och evidens m.m. När jag läste dokumentet fick jag intrycket av att det finns en fälla också, att nu vill WHO dokumentera allt som går och när allt är dokumenterat och nedskrivet, kan man sedan också reglera och begränsa. En varning alltså, till oss som vill ha frihet att välja.

 • Rapportera

  Mats Reimer · Barnläkare

  Bocken som trädgårdsmästare

  Nej Marina, Sverige har inte alls "skrivit på" denna partsinlaga i WHO-förklädnad, delvis författad av Torkel Falkenberg från Vidarinstitutet.

 • Rapportera

  Eva-Marina Szöges · Klassisk homeopat och ordförande SFVH

  Den där trädgårdsmästarbocken finns i alla läger...

  Mats Reimer, har du klart för dig att detta är en ny variant? Det finns en tidigare WHO Traditional medicine strategy 2002-2005. Det är den som Torkel Falkenberg är medförfattare till. Men den nuvarande: WHO Traditional medicine strategy 2014 - 2023 vet jag inte om Torkel Falkenberg har varit med på. Eller har han det? I så fall styrk ditt påstående, tack!

  Det är väl snarare bra att människor som är insatta i alternativ/komplementärmedicin, som Torkel Falkenbeger är, får vara medförfattare till WHO:s strategidokumenet.

  För titta bara på dig själv och Karin Meyer från Apotekarsocieteten hur tokigt det blir när ni som ingenting kan om alternativmedicin, hela tiden får uttala er. Där kan man verkligen snacka om att sätta "bocken som trädgårdsmästare!"

 • Rapportera

  Mats Reimer · Barnläkare

  Läs innantill

  Sidan 5: "A. Burton, T. Falkenberg, M. Smith, Q. Zhang and X. Zhang were the members of the drafting group."

 • Rapportera

  Marina Szöges · Klassisk homeopat och ordförande SFVH

  Läs resten också

  Mats Reimer, det var duktigt gjort av dig att hitta Falkenbergs namn på sidan 5. Ta nu också och läs resten av dokumentet, så kanske du fattar att du är helt fel ute när du försöker förhindra implementeringen av artikel 16:2.

 • Rapportera

  Mats Reimer · Barnläkare

  Regeringen behöver inte göra någonting alls

  Artikel 16.2 ger medlemsstater möjlighet, men medför ingen skyldighet, att införa nationella bestämmelser om effekt- och säkerhetsdokumentation för
  godkännande av homeopatiska läkemedel. Det EU vänt sig mot är regeringens dispenser från gällande regler.
  Jag förstår inte varför du tar strid för antroposofernas mediciner, de grundar sig inte på Hahnemanns homeopati där lika botar lika, ni har bara utspädningen gemensamt...

Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

ÅLDERISM. Delegationen för senior arbetskraft har nyss släppt rapporten "70 är det nya 50" om äldres hälsa. Enligt författaren Ingmar Skoog är Folkhälsomyndighetens underlag för bedömning av 70-åringar under coronakrisen undermåligt.

– Nästan som ett studentarbete, säger han till Altinget.

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

AVHOPP. Professor Harriet Wallberg fick inte det operativa utrymme hon hoppats på och var testkoordinator för covid-19 under endast tre veckor. Enligt Wallberg behöver Sverige börja testa alla med symptom och påbörja smittspårning igen.