Debatt

Replik: "Stafettsjuksköterskor löser inte vårdköer"

DEBATT. Vi har inte råd med fler misslyckade försök när vi vet att det inte fungerar. Därför tänker vi annorlunda, skriver landstingsråden Gunnar Barke och Elin Norén, Landstinget Dalarna, i en replik till oppositionsråden Ulf Berg och Christer Carlson (båda M).

Vi har inte råd med fler misslyckade försök när vi vet att det inte fungerar, skriver S-landstingsråden Gunnar Barke och Elin Norén i en replik till Ulf Berg och Christer Carlson (M).
Vi har inte råd med fler misslyckade försök när vi vet att det inte fungerar, skriver S-landstingsråden Gunnar Barke och Elin Norén i en replik till Ulf Berg och Christer Carlson (M).Foto: Landstinget Dalarna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Gunnar Barke (S)
landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Dalarna
Elin Norén (S)
landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvård, Landstinget Dalarna

Sveriges sjukvård är bland de allra bästa i världen. Vi lever långa liv här, till följd av en jämlikhetsskapande samhällsmodell där alla människor ska bidra efter förmåga och få en stark och generell välfärd tillbaka. Det innebär att alla ska få vård efter behov och inte efter betalningsförmåga. Det är vi socialdemokrater stolta över.

I dag finns krafter som vill utmana principen om vård efter behov, inte minst i landsting där privata aktörer tävlar om de enklaste patienterna medan få vill ta ansvar för människor med mer komplexa behov. Den typen av människosyn, som utgår från människors lönsamhet, ska inte få genomsyra sjukvården i Sverige.

Personalbrist är anledningen

Även om Sveriges sjukvård är bland de allra bästa har vi stora utmaningar. Allt för många får vänta länge på vård och tillgängligheten brister. Det här är inte utmaningar som vi löser genom skattesänkningar och privatiseringar, vi måste lösa dem tillsammans. Så har vi klarat utmaningar förr och så kommer vi också kunna göra i framtiden.

Den förra regeringens kömiljard var en god tanke, med en mindre lyckad utformning: Att ge en bonus till landsting som kunde visa på kortade köer, gjorde att det allt för ofta blev statistiken som man försökte ändra på istället för köernas egentliga orsaker. Mot slutet av försöket såg vi också hur köerna återigen började växa. Vi har inte råd med fler misslyckade försök när vi vet att det inte fungerar. Därför tänker vi annorlunda. Nu attackerar vi inte köstatistiken, utan köernas grundorsak – personalbristen.

Stafettsjuksköterskor ingen lösning

I dag finns krafter som vill utmana principen om vård efter behov, inte minst i landsting där privata aktörer tävlar om de enklaste patienterna medan få vill ta ansvar för människor med mer komplexa behov.

Långa väntetider i vården går inte att lösa med enkla och snabba medel utan att det får konsekvenser på sikt. Ändå kommer Moderaterna återkommande med förslag om att frångå den nationella ambitionen att fasa ut hyrpersonal ur sjukvården och börja ta in stafettsjuksköterskor. Den typen av politik innebär att stafetterna går sida vid sida med den fasta personalen och får högre lön och bättre villkor, trots att den fasta personalen står för kontinuitet och erfarenhet.

Vi satsar istället på de fast anställda medarbetarna, för att säkerställa långsiktighet och kvalitet på ett hållbart sätt. Vi förbättrar villkoren för dem genom lönesatsningar och mer tid för återhämtning mellan arbetspassen. Vi satsar på utbildning för att fler ska kunna ta de lediga tjänster som finns. Om vi ska gå till roten av problemet måste vi bli en mer attraktiv arbetsgivare, så att fler kan tänka sig att ta en anställning hos oss.

Avslutningsvis vill vi bemöta förslag om ökad nivåstrukturering. Det förbryllar oss att Moderaterna som har varit mest drivande i att stoppa alla former av just nivåstrukturering nu försöker framstå som ansvarstagande. Om Moderaterna hade fått bestämma i Landstinget Dalarna de senaste åren hade vi inte haft den starka ekonomi som nu kommit till stånd genom ökad nivåstrukturering, hårt arbete från personalen och brett politiskt blocköverskridande samarbete mellan S, V, Mp och C.

Dokumentation

Oppositionsråden Ulf Bergs och Christer Carlsons inlägg om vårdköerna:

(M): "Så ska vi få vårdpersonalen att stanna i Dalarna"

För att utnyttja resurserna på bästa sätt vill vi koncentrera den specialiserade vården i Dalarna på rätt ställen. För att behålla personalen vill vi erbjuda bättre löner och förmånlig pension till dem som förbinder sig att stanna, skriver Ulf Berg och Christer Carlson (M), oppositionsråd i Landstinget Dalarna.

Övriga inlägg i temadebatten om vårdköerna:E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00