M: Regeringens ointresse för de utsatta är beklämmande

DEBATT. Under våren har frågan om smittbärarpenning varit ständigt närvarande, inte minst i socialutskottet. Regeringens utdragna, långsamma och oengagerade behandling av frågan har försatt dessa utsatta människor i en desperat situation, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M).

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson


Nyligen presenterades äntligen regelverket kring smittbärarpenningen. Det är glädjande att den äntligen är på plats men det finns mer att önska i utformningen. Till att börja med så gäller beslutet endast perioden första juli till sista september. Det finns heller ingen retroaktivitet, det vill säga att den som inte kunnat arbeta under exempelvis april eller maj för att han eller hon tillhör en riskgrupp, kommer inte att få någon ekonomisk ersättning för den perioden.

Som lök på laxen går det heller inte ansöka om någon ersättning förrän ansökningsperioden öppnar den 24 augusti. Den som då ansöker om ersättning bör dessutom räkna med att det tar lång tid att få ersättning från Försäkringskassan, eftersom myndigheten räknar med att många ärenden kommer in samtidigt.

Behovet är akut och stort

Det finns ett antal grupper där konsekvenserna kan bli mycket allvarliga och till och med leda till döden om de smittas av covid-19. Det kan exempelvis handla om cancersjuka som genomgått en behandling som innebär att immunförsvaret slås ut, personer med transplanterade organ och personer med exempelvis KOL. Det är människor som riskerar mycket allvarliga konsekvenser vid möten med andra personer och därmed kan de heller inte vistas på sina ordinarie arbetsplatser. Ett antal av dem kan jobba hemma men inte alla.

Många i riskgrupperna ovan som inte kunnat lösa situationen med att arbeta hemma har fått en mycket trängd ekonomisk situation. Några har kunnat ta ut semester eller kompledigt, andra har fått låna pengar av släkt och vänner. Men det finns också människor som fått ta sms-lån för att kortsiktigt få ekonomin att gå ihop. Behovet av ekonomiskt stöd är akut och stort.

Ingen tar ansvar

Smittbärarpenning innebär, förenklat uttryckt, en ersättning till den som inte kan arbeta för att han eller hon eller en anhörig tillhör en riskgrupp. Förslaget lades fram som ett utskottsinitiativ i socialutskottet under april. Under ett par intensiva veckor bereddes ärendet i socialutskottet och debatterades i kammaren i mitten av april. Utskottsinitiativet ledde till ett enigt tillkännagivande i socialutskottet.

I slutet av juni beslutade riksdagen om finansiering av reformen och några dagar senare presenterade regeringen regelverket kring hur smittbärarpenning ska se ut.

Efter beslutet i riksdagen i april har regeringens ointresse och låga engagemang för de mest utsatta varit tydligt. I utskottet och i media har olika regeringsföreträdare mest ägnat sig åt att peka på hur komplicerat ärendet är. Ärendet har också flyttats fram och tillbaka mellan socialministern och socialförsäkringsministern. Ingen verkar vilja ha eller ta ansvar. Detta kan ställas mot nästan alla andra åtgärder som tagits fram och genomförts i rekordfart under våren.

Frågan lever vidare

Regeringens ointresse för dem som berörs är beklämmande. Det handlar om människor som i vissa fall tagit sms-lån för att ha mat på bordet. Med den lösning som regeringen presenterat så är risken att det är sms-låneföretagen som kommer ut som vinnare av en viktig reform. Så länge pandemin finns kvar kommer sannolikt frågan om smittbärarpenning att leva vidare.

Forrige artikel "Äldreomsorgslyftet måste bli mer än en tillfällig ansiktslyftning" Næste artikel L: Folkhälsomyndigheten måste ta på sig ledartröjan även mot ensamheten L: Folkhälsomyndigheten måste ta på sig ledartröjan även mot ensamheten
Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.