"Homeopatiska läkemedel har positiv effekt"

DEBATT. Kritikerna har missförstått den homeopatiska läkekonsten. Det skriver Eva-Marina Szöges, ordförande för Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati, i en replik till barnläkaren Mats Reimer och Karin Meyer från Apotekarsocieteten.

Av: Eva-Marina Szöges
homeopat och ordförande för Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati

Det pågår en livlig diskussion om homeopatiska läkemedel där barnläkaren Mats Reimer, Karin Meyer från Apotekarsocieteten och apotekaren Dan Larhammar lägger ned mycket tid och energi på att kritisera och försvåra implementeringen av artikel 16:2. Redan nu finns homeopatiska läkemedel registrerade på Läkemedelsverket och om artikel 16:2 tas in i läkemedelslagstiftningen kommer det framöver bli möjligt att registrera homeopatiska läkemedel med indikation. 

Till vår förvåning ser vi att kritiker, i viktiga delar, har missförstått den homeopatiska läkekonsten. De frågar inte oss, de sakkunniga, hur homeopati fungerar. Utan de tar sig friheten att hitta på en egen definition, som inte stämmer med verkligheten.

För att råda bot på denna förvirring, här nedan en kort förklaring vad homeopati är:

1. Homeopatins främsta princip är: Liknande bör med liknande botas. Vilket innebär, ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk människa. Samma ämne kan lindra/bota liknande symptom hos en sjuk människa.

2. Homeopatiska läkemedel är potenserade, alltså de genomgår kraftiga skakningar ”succussions” mellan varje spädning och tillverkas enligt homeopatisk farmakopé.

3. Ett homeopatiskt läkemedel ges enligt symptombild och inte bara enligt diagnos. Personer med samma diagnos har utöver själva sjukdomen också individuella symptom, som styr till rätt valt medel. Det innebär att fem personer med astma, alla fem kan få helt olika homeopatiska läkemedel. 

Rätt att tro vad de vill

Att homeopati fungerar, är för vissa svårt att inse. Karin Meyer och Mats Reimer tillhör skaran som inte tror att homeopati kan fungera. De har sin rätt att tro vad de vill, däremot finns inte rätten att hitta på en egen definition.

Att som Karin Meyer påstå att homeopati har som ”bärande princip att utspädning gör ett preparat mer kraftfullt” är inte korrekt. Hade Meyer varit bättre påläst hade hon vetat att homeopatins främsta princip är att ”liknande bör med liknande botas”. Hon hade också vetat att homeopatiska läkemedel är potenserade, alltså både skakade och spädda. Det är kombinationen skakning och spädning som gör att homeopatiska läkemedel får läkande effekt. Exakt hur det går till när potenseringen gör ett medel mer kraftfullt är inte vetenskapligt klarlagt. Forskning pågår och på senare tid har bland annat Bell och Koithan forskat på nanopartiklar i lösningar som bärare av ursprungsmateria1. Nobelpristagaren Luc Montagnier har också en förklaring på gång med sin forskning om elektromagnetiska signaler i lösningar2.

Studier visar att homeopati fungerar

Kritiker påstår att inga evidens finns som visar att homeopati fungerar. 

Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus har en annan uppfattning och skriver på sin blogg: ”Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedelsprövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo”3.

Här nedan några exempel på studier som visar att homeopati hjälper vid olika sjukdomstillstånd:

 • Homeopati är bättre än placebo vid sömnlöshet4
 • Studier visar att homeopatisk behandling minskar smärtan och ökar livskvaliteten hos patienter med fibromyalgi5
 • Homeopati hjälper vid klimakteriebesvär6
 • Två av tre kroniskt sjuka fick bättre hälsa med homeopati7

Litteraturen visar med andra ord, att homeopatiska läkemedel har positiv effekt och har förmåga att återställa hälsan. Den som påstår att det saknas evidens avslöjar sig med att vara dåligt påläst och bör ta reda på korrekt fakta, istället för att sprida osanningar.

Forrige artikel "Förbud av homeopatiska läkemedel fel väg att gå" Næste artikel "Dags för en samlad tolktjänst"
 • Rapportera

  Trippel Henke · Underbarhetskonsult

  Mycket förnuftigt skrivet.

  Jag själv har sett många exempel på att homeopati fungerar på barn och på djur och på folk som inte ens vet att de fått det. Jag själv trodde inte det minsta på det, och det behövdes betydligt mer än en gång för att göra mig övertygad. Homeopati har inte mer med placebo att göra än vad skolmedicinens medel har. Snarare tvärtom eftersom folk ju tror på kemikalievanvården medan de är misstänksamma mot den organisatoriskt utskällda och förhånade homeopatin.

  Eftersom de som söker homeopatihjälp ofta har prövat sig igenom vården samt en hel del övriga behandlingstyper utan att det har hjälpt, så är dessa självklart en selektion där det procentuellt sett förekommer betydligt svårare och mer resistenta fall. Statistiken över de fall där inte homeopati har hjälpt är alltså missvisande.

 • Rapportera

  Inger Agnar-Andersson · Homeopat

  Nutidens medicin framtiden är här

  Homeopatin har alltid fungerat, den visar alltid vägen för oss alla.Symtomen är vägen till ett botande, detta är sanningen om den homeopatiska behandlingen.
  Symtomen skall tas på allvar och botas. Botar man inte symtomen som homeopatin alltid visar oss, kommer man inte att bli frisk.
  Jag har sett detta under väldigt många år både på människor och djur. Homeopatin ser helheten, därför dessa fantastiska resultat.
  Sanningen kommer närmare och närmare, de kan inte längre blunda för att homeopatin fungerar. Att mörklägga dessa kunskaper går inte längre, sanningen har alltid kommit fram när man är rak och ärlig. Tack för att den homeopatiska kunskapen är så stor, runt hela vår jord. Tack Inger Agnar

 • Rapportera

  Mats Reimer · Barnläkare

  Med sådana vänner...

  Antroposoferna (som INTE tror att lika botar lika) betackar sig nog för björntjänster, såväl denna artikel som att reiki-troende via "distanshealing" försöker påverka regeringens belslut om antroposofpreparaten.
  http://tinyurl.com/Vidarhealing

 • Rapportera

  Marina Szöges · Homeopat och ordförande SFVH

  Mats Reimer det är Dig och övriga s.k. skeptiker jag kritiserar, finns inga "björntjänster" här.

  Mitt inlägg handlar enbart om ett klargörande att homeopati fungerar, att det finns vetenskapliga bevis som visar det, samt att ni "skeptiker" som kritiserar har missförstått stora delar av den homeopatiska läran.

  Detta är ingenting som på något sätt kan missgynna den antroposofiska medicinen. Tvärtom om vi som arbetar med homeopati får fram till allmänheten att det finns vetenskapliga bevis som styrker homeopati, kan ni skeptiker inte längre använda homeopati som ett slagträ mot antroposoferna. Med andra ord får vi ut kunskapen att homeopati fungerar, avväpnar vi er.

  Sedan vill jag påpeka för dig Mats, hela ditt inlägg är ett inlägg som syftar till "guilt by association" ett billigt trick, som många numera genomskådar.

 • Rapportera

  Lotta Isacson · Underjordiska vården

  Tack

  Jag har botat min cancer :) Tack å lov att jag inte tog det läkaren skrev ut . Bara att läsa säkerhetsdatabladen så förstår man hur de läkemedlen gör oss sjukare och mer pengar i kassan hos läkemedelsbolagen .
  Finns en anledning till varför tex Svenska läkare söker vård utomlands . Finns en anledning till varför den underjordiska vården nu exploderar!!!
  Folk har förstått att det är där man blir frisk .
  I den vanliga vården botas endast symtomen av kemikalier ..kan ju vem som helst förstå hur det slutar . Läs gärna min kommentar i denna artikel https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/juni/palasta/

  Folket botar sig själva med det kroppen behöver som homeopatiska medel ..för människans överlevnad .

  Läs gärna läkarnas kommentarer : http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2015/10/Obekvam-text-om-lakemedelsindustrins-metoder/

  Så vill ni bli friska , gå inte till en läkare .

  Med vänlig hälsning Lotta , patienten som botade sig själv samt även mina barn .

 • Rapportera

  Stig Lönnqvist · Snickare

  Mats reimer

  Varför lägger du tid på det homeopatiska/ antroposofsiska. Varför lägger du inte tid på att utveckla det medicinska. Det finns 70 000 med ADHD som du ger ritalin och dylikt till. Och skaran bara ökar,,,varför? Blir dom inte helade av din "vetenskapligt bevisade" medicin...Hur länge tar dina patienter ritalin innan dom blir hälade från sin diagnos,,,? Skillnaden i detta fall är att om man tar homeopatiska medel och och inte blir helad (som du påstår) eller om man tar dina mediciner och inte blir helad (som jag påstår) med att medicinerna har biverkningar det har inte dom homeopatiska. Förstår inte din oro för att nån intar nåt naturligt...Oron borde vara när man intar kemikalier

 • Rapportera

  Exilapotekare · PhD

  Fortsatta missuppfattningar från homeopaterna

  Om jag inte har rätt att uttala mig om vetenslapligheten inom homeopati somdisputerad har Szöges ingen rätt att uttala sig om vetenskap! Argumentationen är som vanligt sandlådemässig och bristfällig från homeopatisidan. Szöges och övriga anhängare vägrar att ta till sig och förstå den kritik som riktas mot såväl pseudokliniska studier på effektivitet och metodstudier för att skilja homeopatiska produkter från vanligt kranvatten och sockerpiller. Att vetenskapsmän som faktiskt sysslar med kvantteori och analytisk kemi såväl påtalar att homeopaternas förklaringar är orimliga extrapoleringar som tekniskt bakgrundsbrus, och att vi som studerat prövningsprotokoll och påstådda kliniska framgångar kan konstatera att upplägg och analyser inte har tillräckligt god kvalitet för att faktiskt slå fast slutsatserna man lanserar, viftas bort med att vi "inte förstår homeopati". Därför tar jag mig den fulla friheten att vifta bort deras argument med att de inte förstår vetenskap (varken dess teori eller filosofi!) - och tack och lov är lagstiftningen kring läkemedel och sjukvård baserad på "vetenskap OCH beprövad erfarenhet" (min emfas) där evidensvärdering inte bara handlar om antalet publikationer.

 • Rapportera

  Marina Szöges · Homeopat

  Evidensläget inom homeopati bättre än vad kritikerna tror

  Läs mer om homeopatisk forskning här: https://www.hri-research.org/hri-research/

  Det allra bästa är att själv ta reda på fakta, innan tro någonting.

 • Rapportera

  Exilapotekare · PhD

  Partsinlaga

  Eftersom Szöges verkar anse att alla associerade med ackrediterade universitet är köpta av "big pharma" är det anmärkningsvärt att hon utan problem köper en studie av ett institut som helt och fullt har bildats för att propagera för homeopatin. Nog sagt...

 • Rapportera

  Marina Szöges · Homeopt

  Evidensläget för Homeopati mycket bättre än vad kritikerna medger

  Den som vill bilda sig en egen uppfattning gå in på länken jag postade i mitt förra inlägg och gå in på databaser som finns där. Det finns mycket att läsa på HRIs hemsida för den som är hungrig på ny kunskap om den homeopatiska läkekonsten.

Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

Professor: Fel av Folkhälsomyndigheten att göra 70-åringar till riskgrupp

ÅLDERISM. Delegationen för senior arbetskraft har nyss släppt rapporten "70 är det nya 50" om äldres hälsa. Enligt författaren Ingmar Skoog är Folkhälsomyndighetens underlag för bedömning av 70-åringar under coronakrisen undermåligt.

– Nästan som ett studentarbete, säger han till Altinget.

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

Fd testkoordinator: Sverige behöver en annan coronastrategi

AVHOPP. Professor Harriet Wallberg fick inte det operativa utrymme hon hoppats på och var testkoordinator för covid-19 under endast tre veckor. Enligt Wallberg behöver Sverige börja testa alla med symptom och påbörja smittspårning igen.