Debatt

"Homeopatiska läkemedel har positiv effekt"

DEBATT. Kritikerna har missförstått den homeopatiska läkekonsten. Det skriver Eva-Marina Szöges, ordförande för Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati, i en replik till barnläkaren Mats Reimer och Karin Meyer från Apotekarsocieteten.

Eva-Marina Szöges, homeopat och ordförande för Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati.
Eva-Marina Szöges, homeopat och ordförande för Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Eva-Marina Szöges
homeopat och ordförande för Svenska föreningen för vetenskaplig homeopati

Det pågår en livlig diskussion om homeopatiska läkemedel där barnläkaren Mats Reimer, Karin Meyer från Apotekarsocieteten och apotekaren Dan Larhammar lägger ned mycket tid och energi på att kritisera och försvåra implementeringen av artikel 16:2. Redan nu finns homeopatiska läkemedel registrerade på Läkemedelsverket och om artikel 16:2 tas in i läkemedelslagstiftningen kommer det framöver bli möjligt att registrera homeopatiska läkemedel med indikation. 

Till vår förvåning ser vi att kritiker, i viktiga delar, har missförstått den homeopatiska läkekonsten. De frågar inte oss, de sakkunniga, hur homeopati fungerar. Utan de tar sig friheten att hitta på en egen definition, som inte stämmer med verkligheten.

För att råda bot på denna förvirring, här nedan en kort förklaring vad homeopati är:

1. Homeopatins främsta princip är: Liknande bör med liknande botas. Vilket innebär, ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk människa. Samma ämne kan lindra/bota liknande symptom hos en sjuk människa.

2. Homeopatiska läkemedel är potenserade, alltså de genomgår kraftiga skakningar ”succussions” mellan varje spädning och tillverkas enligt homeopatisk farmakopé.

3. Ett homeopatiskt läkemedel ges enligt symptombild och inte bara enligt diagnos. Personer med samma diagnos har utöver själva sjukdomen också individuella symptom, som styr till rätt valt medel. Det innebär att fem personer med astma, alla fem kan få helt olika homeopatiska läkemedel. 

Rätt att tro vad de vill

Att homeopati fungerar, är för vissa svårt att inse. Karin Meyer och Mats Reimer tillhör skaran som inte tror att homeopati kan fungera. De har sin rätt att tro vad de vill, däremot finns inte rätten att hitta på en egen definition.

Att som Karin Meyer påstå att homeopati har som ”bärande princip att utspädning gör ett preparat mer kraftfullt” är inte korrekt. Hade Meyer varit bättre påläst hade hon vetat att homeopatins främsta princip är att ”liknande bör med liknande botas”. Hon hade också vetat att homeopatiska läkemedel är potenserade, alltså både skakade och spädda. Det är kombinationen skakning och spädning som gör att homeopatiska läkemedel får läkande effekt. Exakt hur det går till när potenseringen gör ett medel mer kraftfullt är inte vetenskapligt klarlagt. Forskning pågår och på senare tid har bland annat Bell och Koithan forskat på nanopartiklar i lösningar som bärare av ursprungsmateria1. Nobelpristagaren Luc Montagnier har också en förklaring på gång med sin forskning om elektromagnetiska signaler i lösningar2.

Studier visar att homeopati fungerar

Kritiker påstår att inga evidens finns som visar att homeopati fungerar. 

Robert Hahn, forskningschef på Södertälje sjukhus har en annan uppfattning och skriver på sin blogg: ”Sanningen är att det finns drygt 230 vetenskapliga studier om homeopatiska läkemedels medicinska värde. Hälften av dessa är regelrätta läkemedelsprövningar (RCT) där man genom studiens konstruktion uteslutit placebo som förklaring. En sammanräkning av dessa läkemedelsprövningar visar att homeopati är drygt dubbelt så effektivt som placebo”3.

Här nedan några exempel på studier som visar att homeopati hjälper vid olika sjukdomstillstånd:

  • Homeopati är bättre än placebo vid sömnlöshet4
  • Studier visar att homeopatisk behandling minskar smärtan och ökar livskvaliteten hos patienter med fibromyalgi5
  • Homeopati hjälper vid klimakteriebesvär6
  • Två av tre kroniskt sjuka fick bättre hälsa med homeopati7

Litteraturen visar med andra ord, att homeopatiska läkemedel har positiv effekt och har förmåga att återställa hälsan. Den som påstår att det saknas evidens avslöjar sig med att vara dåligt påläst och bör ta reda på korrekt fakta, istället för att sprida osanningar.

Dokumentation

Vad handlar debatten om?

Vidarkliniken: "Besked om framtiden brådskar"
Om fem veckor går Vidarklinikens tillfälliga tillstånd från regeringen för antroposofiska läkemedel ut. Besked om framtiden för klinikens tusentals patienter och 150 anställda brådskar, skriver Anders Kumlander och Ursula Flatters.

Apotekarsocieteten: Det handlar om begreppet läkemedel
Steget är långt från att kalla antroposofiska produkter för läkemedel, skriver Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, i ett svar till Vidarkliniken. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström borde därför stå upp för att läkemedel ska vara en produkt med påvisad effekt.

"Sverige behöver flera Vidarkliniker"
Sverige behöver flera Vidarkliniker och generösa forskningsanslag. Det skriver Vidarklinikens Ursula Flatters i en replik till Apotekarsocietetens Karin Meyer som anser att antroposofiska preparat inte bör bli en del av svensk läkemedelslagstiftning. 

"Vidarkliniken behandlar patienter med magisk medicin"
Vidarklinikens Ursula Flatters och Anders Kumlander vill gärna mörka vilka slags antroposofiska preparat de anser vara "en omistlig del av vårdkonceptet", skriver barnläkaren Mats Reimer, som menar att Antroposofiska mediciner bygger på magiskt tänkande.

"Förbud av homeopatiska läkemedel fel väg att gå"
Det leder ingenstans att diskutera och ifrågasätta vad olika läkemedel innehåller, skriver Ursula Flatters och Anders Kumlander, båda styrelseledamöter i Vidarkliniken, i ett svar till barnläkaren Mats Reimer. Integrativ medicin är efterfrågad och säker.

Delta i debatten? Kontakt debattredaktör Ola Hjalmarsson [email protected]

 

Referenser i debattartikeln

1 Modell förklarar hur homeopatiska läkemedel återskapar hälsa

2 Transduction of DNA information through water and electromagnetic waves

3 Sanningen om homeopati

4 Chronic primary insomnia: efficacy of homeopathic simillimum 

5 Homeopati bättre än placebo vid fibromyalgi

6 Homeopati hjälper vid klimakterieproblem

7 Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational StudyE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00