Wiclander: Vi hoppas bli undantagna från vinstregeln

VINSTER I VÄLFÄRDEN. Idéburna skolors riksförbund gläds åt Ilmar Reepalus besked att den idéburna sektorn kan komma att behandlas på ett annat sätt än den vinstdrivande sektorn.

Håkan Wiclander
Håkan Wiclander Foto: Bild: Idéburna skolors riksförbund
Mattias Croneborg

– Vi skulle gärna undantas från vinstbegränsningsregeln, säger Håkan Wiclander, ordförande i Idéburna skolors riksförbund, till Altinget.

På tisdagen kom den andra delen av Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu vill att den idéburna sektorn ska särbehandlas. Ett första steg för att göra det möjligt är att hitta en definition för vad som är idéburet.