Wiclander: Vi får bära bördan efter koncernernas missförhållanden

SLUTREPLIK. Hamilton har missförstått vår debattartikel. Det är fortfarande våra mindre skolenheter som får bära byråkrati-bördan av risken för missförhållanden i de stora friskolekoncernerna, skriver Håkan Wiclander.

Håkan Wiclander
Ordförande, Idéburna skolors riksförbund

 

I en replik om skolors olika kvalitet skriver Ulla Hamilton att vi i friskolerörelsen borde arbeta tillsammans mot utmaningar från politiken.

Ja, men nu var det inte politikens utmaningar vår artikel handlade om. Utan vi skrev att en ny rapport påvisar att de friskolor som växer kraftigast är de koncernägda skolorna. Och de koncernägda har lägre lärartäthet, det vill säga fler elever per lärare, och lägre andel behöriga, jämfört med kommunala skolor och idéburna friskolor. När dessa koncernägda skolor växer med sin lägre lärartäthet blir det problem för hela Skol-Sverige. Det blir problem för mångfald, valfrihet, för lärare, för elever, för pedagogisk utveckling.

Konkurrens minskar mångfalden 

Lärarförbundet hade en kampanj nyligen som sa: Allt börjar med en bra lärare. Bra slogan, och så sann. Därutöver behöver läraren också kollegor, stöd, öppet klimat, pedagogiska möjligheter och resurser. Vägen till kvalitet går inte via konkurrens genom att ha så få lärare som möjligt. Tvärtom. Sådan konkurrens kommer minska mångfalden.

Drabbar hela sektorn

De idéburna friskolorna är ofta små och bygger på pedagogiska värden, som Waldorf, Freinet, Montessori, natur, miljö, livsåskådningar. Eleven är i fokus för idéburna skolor och mycket ofta är ambitionen stark i att skapa trygghet och bra relation till hemmen. Lärartäthet är hög och behörigheten också.

Inte med ett ord nämner Ulla Hamilton att det finns skillnader mellan olika friskolor. Att det till exempel medför problem att de stora koncernskolorna har lägre lärartäthet. Att det drabbar hela friskolesektorn.

Vi får bära er börda 

Det är bra om friskolerörelsen kan samarbeta för att möta de utmaningar som finns, till exempel den ökade kontrollbyråkratin inom skolvärlden. De mindre skolenheterna får bära bördan av risken för missförhållanden i de stora. För tyvärr har byråkratin tillkommit inte minst för att kontrollera utvecklingen med koncernägda skolor, som växer med sin lägre lärartäthet. Framför allt äventyras mångfald och valfrihet inom skolans värld.

Forrige artikel C och L: Samlade satsningar bättre än Moderaternas små öronmärkningar C och L: Samlade satsningar bättre än Moderaternas små öronmärkningar Næste artikel Debatt: Ernkrans och lärosätena måste ta sitt ansvar nu Debatt: Ernkrans och lärosätena måste ta sitt ansvar nu