Debatt

Replik: "Vi har tillräckligt med fiender och borde arbeta tillsammans"

REPLIK. Ni borde lägga energin på politiken, istället för på oss. Vi har tillräckligt med fiender mot friskolor och borde arbeta tillsammans för att mota hotet i stället för att slå varandra i huvudet, skriver Ulla Hamilton i en replik.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Ulla Hamilton
Vd, Friskolornas riksförbund

 

De så kallade idéburna skolorna har inte minskat i antal. Det stämmer förvisso att aktiebolagen och koncernerna växt men det är den kommunala skolans andel av grundskolan som har minskat. I själva verket har detta givit efterfrågad valfrihet i mindre kommuner. Stiftelsedrivna och föreningsdrivna skolor är nämligen mer närvarande i de större städerna. Idéburna skolor verkar under samma regelverk och principer och allt kommer slutligen ner till viljan att växa och att få elever och föräldrar att välja ens skola. 

Möter samma problem

Vi som organiserar friskolor med alla olika verksamhetsformer, AB, ekonomiska föreningar, stiftelser, föräldrakooperativ, lärarkoooperativ med flera vet att de alla behövs och att de i de flesta fall möter båda grupperna samma problem: politikens inriktning.

Borde lägga energin på politiken 

Det är mot den drivna politiken, som inte minst drabbar små friskolor, som Idéburna skolors riksförbund borde lägga sin energi. Skolinspektionens tuffare tillståndsgivning är ett sådant exempel. Att stora delar av skolans resurser delas ut via administrativt tunga ansökningar av statsbidrag är ett annat exempel.

Omfattande resurser

Det är mot den drivna politiken, som inte minst drabbar små friskolor, som Idéburna skolors riksförbund borde lägga sin energi.

Ett annat högst aktuellt och viktigt exempel är det föreslagna införandet av offentlighetsprincipen för friskolor. För även om öppenhet är en bra princip för skolverksamhet så innebär just denna lösning i praktiken att en jätteapparat, som vanligtvis återfinns på myndigheter, nu även måste finnas på små friskolor med kanske bara en handfull anställda. 95 procent av alla friskolehuvudmän har bara en eller två skolor. Omfattande resurser kommer användas till diarieföring och juridisk prövning av sekretess istället för undervisning, detta samtidigt som såväl Skolinspektionen som kommunerna har full insyn i verksamheterna redan idag.

Hoppas på hjälp

Genom att tydliggöra vilket problem som politiken vill lösa och sedan peka ut vad som ytterligare skulle behöva göras offentligt för att lösa det eventuella problemet, så skulle det kunna lösas på ett sätt som inte skadar små aktörer på samma sätt. Vi hoppas på Idéburna skolors riksförbund hjälp där, inte minst för era egna medlemmars skull.

Vi instämmer i vikten av mångfald och ser gärna att vi samarbetar för bättre förutsättningar oavsett verksamhetsform. Vi har tillräckligt med fiender mot friskolor och borde arbeta tillsammans för att mota hotet i stället för att slå varandra i huvudet – Alla behövs!

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

Tillväxten av koncernägda friskolor kan minska mångfalden

Vi måste ställa frågan om friskolereformen misslyckats och om det krävs en ny reform. Tillväxten av koncernägda friskolor kan snöpa elevers och lärares valfrihet samt minska mångfalden, skriver Idéburna skolors riksförbund ordförande.


Nämnda personer

Ulla Hamilton

Vd Friskolornas riksförbund
Jur. kand (Uppsala uni., 1984)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00