Var tredje har kort anställning inom högskolan

KORTNYTT. Av den forskande och undervisande högskolepersonalen har var tredje en tidsbegränsad anställning. På arbetsmarknaden i stort är det knappt var femte.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har undersökt anställningsformerna vid högskola och universitet. Skillnaden från arbetsmarknaden i stort beror delvis på att flera anställningar ska vara tidsbegränsade enligt högskoleförordningen och kollektivavtal. Även LAS gäller, vilket möjliggör bland annat allmänna visstidsanställningar och vikariat.

Läs också: Ny metod kan minska sjukskrivningar bland lärare

Undersökningen visar dock att de tidsbegränsade anställningarna i högskolan minskat sedan år 2008. Övergången till tillsvidareanställning går även snabbare för doktorsexaminerade.

Login