Debatt

"Ungas sexuella hälsa kan förbättras genom samtal med vuxna"

DEBATT. Det är väldigt viktigt att prata om sex och relationer med tonåringar. Sex- och samlevnadsundervisning måste anpassas mer efter tonåringars behov och intressen. Det skriver Brian Unis med anledning av sin nya avhandlingen på området.

"Sex- och samlevnadsundervisning är den viktigaste arena för att adressera tonåringars frågor och funderingar, och möta deras behov av kunskap och stöd."
"Sex- och samlevnadsundervisning är den viktigaste arena för att adressera tonåringars frågor och funderingar, och möta deras behov av kunskap och stöd."Foto: Berit Roald/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Brian Unis
Filosofie doktor och universitetslärare, Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet


En ny avhandling om sexuell hälsa och sexuell hälsopromotion i övergången från tonåren till ung vuxen visar att sexualundervisning inte är anpassad efter tonåringars behov och intressen.

Tonåringarna i studierna har uttryckt att undervisningen inte är anpassad till deras egen mognad och utveckling. Ofta tas fakta upp som de påstår att de redan vet, medan andra viktiga saker behandlas väldigt lite eller inte alls. Mycket av undervisningen handlar om risker som STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet, och det blir en övervikt negativa aspekter av sexualitet mot positiva hälsosamma aspekter.

Det är viktigt att höra sig för vad tonåringarna själva vill ta upp.

Prata om sex och relationer

Några exempel på saker som tonåringar vill ta upp och diskutera är samtycke, könsroller, HBTQ-frågor, hur man har sex, pornografi och hur en normal kropp ser ut.

Brian Unis
Filosofie doktor och universitetslärare

Några exempel på saker som tonåringar vill ta upp och diskutera är samtycke, könsroller, HBTQ-frågor, hur man har sex, pornografi och hur en normal kropp ser ut. De har också många frågor och funderingar kring relationer, som hur man tar kontakt och startar en relation, hur man gör slut, hur man hanterar situationen om man är i en dålig relation och hur man kommunicerar med sin partner på ett bra sätt. När tonåringarna blir äldre har de mera erfarenhet av sex och relationer och då blir det andra frågor som blir aktuella.

Det är väldigt viktigt att prata om sex och relationer med tonåringar. Det är något som upptar deras tankar och deras liv under denna period i sin utveckling. Många gånger försöker de på egen hand, eller med kompisar, hitta sin sexualitet och svar på sina funderingar och problem relaterad till sexualitet och relationer. Några vänder sig till pornografi för att lära sig hur man ska ha sex.

Den viktigaste arena

Resultaten från avhandlingen som visar tonåringars funderingar kan kopplas till den bild som finns i samhällsdebatten: om rapporterade skador i underlivet hos tjejer efter hårt sex, sexuellt våld i ungdomars kärleksrelationer och sexuella trakasserier i skolan.

Det är positivt att riksdagen ställer sig bakom motionen om obligatorisk sex- och samlevnad i lärarutbildningen. Sex- och samlevnadsundervisning är den viktigaste arenan för att adressera tonåringars frågor och funderingar, och möta deras behov av kunskap och stöd.

"Vuxna behöver förstå"

Tonåringar i dag lever i en föränderlig värld och påverkas av media, kultur, och ändringar i normer och värderingar i samhället. Den ska de navigera igenom när de utvecklar sin sexualitet och sexuell identitet. Vuxna behöver förstå den värld som tonåringar lever i och måste prata mer med tonåringar. Det gäller föräldrar, lärare och personal inom elevhälsan och ungdomsmottagningar.

Fånga upp underliggande problem

Främjandet av sexuell hälsa skulle förstärkas med en större utvecklad samverkan mellan olika aktörer som möter tonåringar. Det kan ske till exempel genom att personal inom elevhälsan och ungdomsmottagningar förbättrar samverkan med varandra och med lärarna, och får en mer aktiv roll i sexualundervisning i skolan. En förutsättning är att det finns adekvata resurser för att göra det möjligt.

Samverkan med andra aktörer som möter tonåringar inom hälso- och sjukvården är också angeläget. Det är viktigt att kunna ta upp frågor kring sexualitet inom hälso- och sjukvården med tonåringar, något som inte alltid görs. Hälsopersonal behöver vara medveten om att det kan finnas samband mellan psykisk ohälsa och ohälsa relaterad till sexualitet och relationer för att fånga upp och inte missa ett eventuellt underliggande problem.

Dokumentation

Läs hela avhandlingen här.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00