Debatt

MP: Sverige måste få en etablerad samtyckeskultur

DEBATT. För att nå målet om en samtyckeskultur behövs kunniga lärare i skolan. Därför vill vi göra ämnet sexualitet och samtyckte obligatoriskt för lärarstudenter. Det skriver Annika Hirvonen Falk (MP) och Aida Badeli, Grön ungdom.

Aida Badeli, Grön ungdom, och Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet.
Aida Badeli, Grön ungdom, och Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet.Foto: Grön ungdom och Fredrik Hjerling/Miljöpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Annika Hirvonen Falk (MP)
Skolpolitisk talesperson 
Aida Badeli
Språkrör, Grön ungdom

Miljöpartiet och Grön ungdom har länge engagerat sig i frågan om samtycke vid sex. Redan  2008 drev Miljöpartiet på för ett införande av en samtyckeslag. Några år senare när samtyckeslagen antogs satte samhället tydligt ner foten om att gränsen mellan sex och övergrepp går vid just samtycke.

Nu fortsätter vi arbetet med att etablera en samtyckeskultur. Ska vi nå dit måste vi säkerställa att unga människor får kunskap om vad som faktiskt utgör samtycke.

Inte likvärdig 

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är samhällets viktigaste verktyg för att ge unga kunskap om sexualitet och samtycke. Sexualundervisningen har dock stora brister.

Den är inte likvärdig i hela landet, utan på många håll saknas moment som belyser hbtq-personers villkor och normer och undervisningen bedrivs inte på det sätt som vi vet ger bäst resultat. Det visar Skolinspektionens senaste granskning. 

Fel bild av samtycke 

Att unga i dag har en felaktig bild av vad som är samtycke kan få stora konsekvenser. Ytterst i våldtäktsstatistiken. 

Annika Hirvonen Falk och Aida Badeli
Miljöpartiet och Grön ungdom

Enligt Brottsoffermyndighetens undersökning tror så många som 17 procent av de unga pojkarna att samtycke till sex finns om man är ihop. Detta trots att relationsstatus inte längre har någon som helst betydelse i lagstiftningen sedan även våldtäkter inom äktenskapet kriminaliserades och likställdes med våldtäkter i övrigt.

Stora konsekvenser

Nästan var tredje ung kille tror också att det är samtycke till sex att ligga nakna i samma säng. Det är uppenbart att unga måste förstå och få verktyg för den kommunikation som faktiskt behöver finnas för att säkerställa den ömsesidighet som krävs för att sex inte ska vara övergrepp.

Att unga i dag har en felaktig bild av vad som är samtycke kan få stora konsekvenser. Ytterst i våldtäktsstatistiken. 

Januariavtalet

Eftersom vi ser stora brister i sexualundervisningen har vi fört in frågan om sex- och samlevnadsundervisning i januariavtalet, där vi tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att göra stora förbättringar på området.

Följande förändringar vill vi se för att få till en bättre undervisning:

1. Sexualitet och samtycke

Miljöpartiet har, precis som organisationen Fatta, föreslagit att kunskapsområdet i framtiden ska innehålla ordet samtycke. Sexualitet och samtycke tror vi på bäst sätt kan inrymma alla de dimensioner som bör ingå i ämnesområdet.

Sexualitet inrymmer det klassiska sexualbegreppet men också hbtq-frågor och normkritik, som enigt Skolinspektionens granskning också varit bristfällig.

Samtycke omfattar såväl frivillighet som ömsesidighet, men öppnar också på ett naturligt sätt upp för resonemang om jämställdhet och maktrelationer.

2. Pornografi och hedersvåld

Läroplaner och kursplaner måste också vara tydliga med att eleverna ska få kunskap om och diskutera viktiga frågor som hedersrelaterat våld och förtryck och pornografi.

Skolverkets förslag till skrivningar tar steg framåt men är fortfarande för otydligt på dessa punkter. Våldsam och förnedrande pornografi är i dag tillgängliga för barn på ett helt nytt sätt i och med att många har egna smarta telefoner. Skolan måste problematisera kring de budskap som möter barn. 

Föreställningar om heder tar ofta sin utgångspunkt i kontrollen av sexualiteten och är ett centralt och viktigt område att belysa och som berör många ungdomar i dag.

3. Kunniga lärare

En bra undervisning i sexualitet och samtycke förutsätter också kunniga lärare. Därför vill vi göra sexualitet och samtycke obligatoriskt för lärarstudenter.

För den som redan i dag är lärare och som tycker att det känns obekvämt att prata om ämnet måste det finnas stöd och hjälp att utvecklas. 

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Debatt: Bryt den normbrytande agendan i sexualundervisningen

Skolverket har gett lobbyorganisationer fritt spelrum att förkunna sin ideologi där sex och varaktiga relationer tydligt åtskiljs, skriver Therése Ewert och Per Ewert. 

Fatta: Kunskapsområdet bör kallas "samtycke och sexualitet"

För att dagens generation ska ha möjlighet till ett samhälle utan sexuellt våld måste grunden för en samtyckeskultur läggas tidigt. Det börjar med vilka ord vi använder i skolan, skriver organisationen Fatta. 

SD: Involvera fler än lärare i sexualundervisningen

Det är viktigt att undervisningen i sex- och samlevnad bedrivs av kompetenta och engagerade personer. Lärarna måste kompetensutvecklas, skriver Patrick Reslow och Tobias Andersson.

Svantorp (S): Tre områden i sex- och samlevnadsämnet ska stärkas

Det är viktigt att undervisningen främjar en förändring i normer och att porren inte får bli normbildande för barn och ungdomars syn på sex och relationer, skriver Gunilla Svantorp (S).


Nämnda personer

Aida Badeli

Kommunikationsstrateg Arena opinion, ledamot (MP) i Stockholms stads kommunfullmäktige.
Statsvetenskap (Karlstads uni., 2018)

Annika Hirvonen

Gruppledare (MP), migrationspolitisk talesperson
Juridik (Stockholms uni., 2011-)

Per Ewert

Forskare och direktor Claphaminstitutet
fil. dr. i politisk historia (VID Specialised University Stavanger, 2022)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00