MP: Sverige måste få en etablerad samtyckeskultur

DEBATT. För att nå målet om en samtyckeskultur behövs kunniga lärare i skolan. Därför vill vi göra ämnet sexualitet och samtyckte obligatoriskt för lärarstudenter. Det skriver Annika Hirvonen Falk (MP) och Aida Badeli, Grön ungdom.

Annika Hirvonen Falk (MP)
Skolpolitisk talesperson 
Aida Badeli
Språkrör, Grön ungdom

Miljöpartiet och Grön ungdom har länge engagerat sig i frågan om samtycke vid sex. Redan  2008 drev Miljöpartiet på för ett införande av en samtyckeslag. Några år senare när samtyckeslagen antogs satte samhället tydligt ner foten om att gränsen mellan sex och övergrepp går vid just samtycke.

Nu fortsätter vi arbetet med att etablera en samtyckeskultur. Ska vi nå dit måste vi säkerställa att unga människor får kunskap om vad som faktiskt utgör samtycke.

Inte likvärdig 

Skolans sex- och samlevnadsundervisning är samhällets viktigaste verktyg för att ge unga kunskap om sexualitet och samtycke. Sexualundervisningen har dock stora brister.

Den är inte likvärdig i hela landet, utan på många håll saknas moment som belyser hbtq-personers villkor och normer och undervisningen bedrivs inte på det sätt som vi vet ger bäst resultat. Det visar Skolinspektionens senaste granskning. 

Fel bild av samtycke 

Enligt Brottsoffermyndighetens undersökning tror så många som 17 procent av de unga pojkarna att samtycke till sex finns om man är ihop. Detta trots att relationsstatus inte längre har någon som helst betydelse i lagstiftningen sedan även våldtäkter inom äktenskapet kriminaliserades och likställdes med våldtäkter i övrigt.

Stora konsekvenser

Nästan var tredje ung kille tror också att det är samtycke till sex att ligga nakna i samma säng. Det är uppenbart att unga måste förstå och få verktyg för den kommunikation som faktiskt behöver finnas för att säkerställa den ömsesidighet som krävs för att sex inte ska vara övergrepp.

Att unga i dag har en felaktig bild av vad som är samtycke kan få stora konsekvenser. Ytterst i våldtäktsstatistiken. 

Januariavtalet

Eftersom vi ser stora brister i sexualundervisningen har vi fört in frågan om sex- och samlevnadsundervisning i januariavtalet, där vi tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna är överens om att göra stora förbättringar på området.

Följande förändringar vill vi se för att få till en bättre undervisning:

1. Sexualitet och samtycke

Miljöpartiet har, precis som organisationen Fatta, föreslagit att kunskapsområdet i framtiden ska innehålla ordet samtycke. Sexualitet och samtycke tror vi på bäst sätt kan inrymma alla de dimensioner som bör ingå i ämnesområdet.

Sexualitet inrymmer det klassiska sexualbegreppet men också hbtq-frågor och normkritik, som enigt Skolinspektionens granskning också varit bristfällig.

Samtycke omfattar såväl frivillighet som ömsesidighet, men öppnar också på ett naturligt sätt upp för resonemang om jämställdhet och maktrelationer.

2. Pornografi och hedersvåld

Läroplaner och kursplaner måste också vara tydliga med att eleverna ska få kunskap om och diskutera viktiga frågor som hedersrelaterat våld och förtryck och pornografi.

Skolverkets förslag till skrivningar tar steg framåt men är fortfarande för otydligt på dessa punkter. Våldsam och förnedrande pornografi är i dag tillgängliga för barn på ett helt nytt sätt i och med att många har egna smarta telefoner. Skolan måste problematisera kring de budskap som möter barn. 

Föreställningar om heder tar ofta sin utgångspunkt i kontrollen av sexualiteten och är ett centralt och viktigt område att belysa och som berör många ungdomar i dag.

3. Kunniga lärare

En bra undervisning i sexualitet och samtycke förutsätter också kunniga lärare. Därför vill vi göra sexualitet och samtycke obligatoriskt för lärarstudenter.

För den som redan i dag är lärare och som tycker att det känns obekvämt att prata om ämnet måste det finnas stöd och hjälp att utvecklas. 

Forrige artikel "Europas ledare har inte råd att basera politiska förslag på nostalgi" Næste artikel KD: 7 åtgärder för att höja Pisa-resultaten KD: 7 åtgärder för att höja Pisa-resultaten
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.