Debatt

Underlätta för ukrainska studenter att fortsätta med studierna i Sverige

Vi vill uppmana landets lärosäten att se över alla tänkbara sätt att skapa möjligheter för dem som flyr till Sverige, samt att kräva de resurser som behövs från regeringen för att det göra det möjligt. Det skriver Sofia Holmdahl, ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO).

”EU har aktiverat massflyktsdirektivet som ger ukrainska medborgare rätt till omedelbart skydd och tidsbegränsat uppehållstillstånd”.
”EU har aktiverat massflyktsdirektivet som ger ukrainska medborgare rätt till omedelbart skydd och tidsbegränsat uppehållstillstånd”.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Sofia Holmdahl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När människor flyr från krigets fasor behöver varje samhällsfunktion se över vad som kan göras på den egna hemmaplanen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi uppmanar landets lärosäten att bereda plats för ukrainska studenter som tvingats avbryta sina studier och fly, och se över hur det går att bidra ytterligare.

Skapa möjligheter för ukrainare

Efter en valdebatt på Stockholms Handelskammare i veckan vände sig riksdagsledamoten Annika Hirvonen (MP) till publiken med en partineutral uppmaning: Har ditt företag eller organisation möjlighet att göra något för att underlätta för de människor som flytt till Sverige från Ukraina? Kanske behövs en extra hand på ditt kontor? Vi instämmer i denna uppmaning.

I det pågående kriget i Ukraina slås samhällen i spillror och människor flyr både inom landet och till andra länder i Europa. EU har aktiverat massflyktsdirektivet som ger ukrainska medborgare rätt till omedelbart skydd och tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det innebär att dessa personer snabbt kommer att ha möjlighet att arbeta och studera i Sverige. Vi vet dock alla att det är skillnad på att ha laglig rätt, och att ha rimliga möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

 En studieplats skulle innebära att snabbt få en meningsfull sysselsättning, och att minska glappet som uppstår i studenternas pågående utbildning. 

Vi vill uppmana landets lärosäten att se över alla tänkbara sätt att bidra till att skapa möjligheter för dem som flyr till Sverige, samt att kräva de resurser som behövs från regeringen för att det göra det möjligt. I Ukraina finns över en och en halv miljon studenter, och det är rimligt att anta att några av dessa söker sig till Sverige under den pågående invasionen.

Bered plats för studenter

Flera lärosäten har utbytesavtal med ukrainska lärosäten. Det finns därmed en rad kurser som kan vara relevanta för studenter som nu kommer till Sverige som flyktingar. Vi påminner lärosätena om att se över möjligheten att bereda plats för nykomna ukrainska studenter som tvingats avbryta sina befintliga studier i hemlandet. En studieplats skulle innebära att snabbt få en meningsfull sysselsättning, och att minska glappet som uppstår i studenternas pågående utbildning. Det skulle även leda till att vi får ut kvalificerad arbetskraft på vår arbetsmarknad, vilket tjänar både de enskilda individerna och samhället i stort.

Vidare är det viktigt att ta vara på den kompetens som redan finns hos de som kommer till Sverige. På många håll anordnar lärosäten snabbspårskurser för personer med utländsk akademisk examen. Med den typen av kurser får deltagaren snabbt kompletterande kunskap inom sitt kompetensområde, som är anpassad för den svenska arbetsmarknaden. På så sätt tar vi effektivt till vara på den kunskap och kompetens som redan finns, och slipper att personer behöver ta sig igenom hela sin utbildning på nytt för att få jobb i Sverige. Även här vill vi uppmana lärosätena att se över sina snabbspårskurser. Kanske går det att utöka antalet platser och se över hur det går att matcha utbudet med behoven.

Enormt engagemang

Det finns ett enormt engagemang hos våra studenter som vill bidra och hjälpa till. Alltifrån studenter som kan tänka sig att bo hos sina föräldrar en tid för att hyra ut sin lägenhet till en flykting, till planer på att organisera sig för att skänka kurslitteratur till eventuella nykommande studenter. Vi ser även ett enormt engagemang från forskare och personal vid lärosäten för det som händer i världen. Vi är övertygade om att lärosäten, studenter, personal och organisationer tillsammans kan göra insatser för att bidra till att skapa bättre förutsättningar för de som kommer hit på flykt.

Nämnda personer

Annika Hirvonen

Gruppledare (MP), migrationspolitisk talesperson
Juridik (Stockholms uni., 2011-)

Sofia Holmdahl

Förbundsordförande Stockholms studentkårer (SSCO)
Fil. master i genusvetenskap (Stockholm uni., 2018)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00