UKÄ tar bort bedömningsgrunder

KORTNYTT. Det ska bli lättare att bedöma utbildningarnas kvalité för Universitetskanslerämbetet, UKÄ, när de nu tar bort flera bedömningsgrunder i sitt tillsynsarbete.

Kraftig minskning av antalet bedömningsgrunder och införande av en tregradig bedömningsskala för lärosätesgranskningar. Detta är två av de förändringar som nu träder i kraft när UKÄ presenterar nya vägledningar i arbetet med kvalitetssäkring för högre utbildning. De nya vägledningarna riktar sig till universiteten och högskolorna och har tagits fram för lärosätesgranskningar och utbildningsvärderingar.

Karin Järplid Linde, avdelningschef på UKÄ, menar att förändringarna är nödvändiga då man i pilotgranskningar har hittat flera problemområden i kvalitetssäkringssystemet. På frågan om varför UKÄ nu tar bort bedömningsgrunderna i utbildningsvärderingarna kommenterar hon följande i en intervju på UKÄ:s hemsida: 

– Systemet för kvalitetssäkring består av fyra olika typer av granskningar och det är viktigt att vi renodlar dessa granskningar för att undvika överlappningar. När vi testade att utvärdera några lärarutbildningar märkte vi att granskningen till stor del blev på lärosätesnivå och inte på utbildningsnivå. Vi har därför tagit bort ett tiotal bedömningsgrunder för att bättre kunna fånga kvaliteten på själva utbildningarna. 

Login