Tummen ner för bullriga studentbostäder

STUDIEMILJÖ. Studenter behöver också lugn och ro. Det påpekar en rad remissinstanser som anser att förslaget om att tillåta mer buller för studentbostäder är feltänkt.

Avgående bostadsminister Stefan Attefalls förslag att tillåta fem decibel högre bullernivåer för studentbostäder än andra bostäder, 60 decibel i stället för ett riktvärde på 55 decibel, är tänkt att öka byggandet.

Förslaget får stöd från bland annat Sveriges kommuner och landsting som anser att det viktigaste är att åtgärda bostadsbristen. Från bostadsbranschen, JM och HSB, får förslaget också tummen upp samt uppmuntran att utvidga det till att gälla alla små bostäder upp till 35 kvadrameter, vilket var det ursprungliga förslaget från Boverket.


Studenter behöver studiero
Men förslaget får hård kritik från flera remissinstanser håll. Bland andra Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Kalmar anser att det är feltänkt och Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, anser att det absolut inte bör bli verklighet. Snarare skulle kraven för ljudnivåerna i och kring en students bostad vara strängare, enligt CAMM, med tanke på att studenter måste koncentrera sig på sina studier.

Login