Debatt

SVEA: Låt elever göra ett informerat gymnasieval

DEBATT. Gymnasieskolor borde flytta fokus och resurser från osund marknadsföring tillbaks till elevernas undervisning, skriver Jakob Amnér som är förbundsordförande för Sveriges elevråd.  

Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd,&nbsp;<span>&nbsp;skriver om att skolpengen skall gå till undervisning och inte marknadsföring.&nbsp;<br></span>
Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd,  skriver om att skolpengen skall gå till undervisning och inte marknadsföring. 
Foto: SVEA
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Jakob Amnér
Förbundsordförande Sveriges elevråd - SVEA

I veckorna gör elever sina val till gymnasiet. I vimlet av behörighet till högskola, kurser i studieplanen och framtidsvisioner kommer även val av skola med rätt profilering, rykte och förmåner in i bilden. Samtidigt som elever kämpar med att göra sina val drar skolorna i eleverna för att få skolans namn på elevens ansökningsblankett i kampen om skolpengen.  

Stort val 

För många är valet till gymnasieskolan det största beslut de fattat i sina liv samtidigt som det för många också är det svåraste val de gjort. Informationsdjungeln gör det heller inte enklare. Fokuset på skolans uppdrag (värdegrunds- och kunskapsuppdraget) och information kring lärartäthet, kursutbud och historisk resultatstatistik, blandas med reklam för datorer, resor och lunchmenyer.

Slogans ska inte styra 

Skolorna ska ge alla elever förutsättningar att kunna göra ett välgrundat gymnasieval utifrån sina preferenser och livssituation. När gymnasieskolornas arbete kring marknadsföring utformas på fel sätt kan elevens möjlighet till att fatta ett välgrundat beslut kraftigt försvåras. Att välja skola baserat på olika förmåner som inte direkt är kopplade till undervisningens kvalitet eller skolan arbetsmiljö ökar troligt. Även om skolor måste ha friheten att profilera sig själva är det också skolans ansvar att säkerställa att eleverna vet vad utbildningen innebär i praktiken. Slogans marknadsföringsknep och vassa armbågar har tagit över vilket ökar behovet av tydlig information till eleverna.

Alla ska få vägledning

En viktig pusselbit är att gymnasievalet genomsyras av god studie- och yrkesvägledning. Gymnasievalet bör göras i kombination av elevens intressen och matchning med morgondagens arbetsmarknad. Det är viktigt att elever vet vad olika utbildningar innebär, såväl under studietiden som efter. Vi kräver därför att alla elever får studie- och yrkesvägledning tidigt i grundskolan. Otillräcklig vägledning är lika mycket en orsak som förtäckt skolreklam till att eleverna lätt kan vilseledas i sina gymnasieval.

Gör det inte till en dragkamp 

Dagens utformande av skolpengen banar också väg för hur skolor arbetar med marknadsföring vid gymnasieantagning. I ett system där resurser fördelas efter en strikt per-capita-modell är också elevantalet det viktigaste instrumentet i hur skolor reglerar sina intäkter. Motsättningarna mellan vinstintresse och kvalitet på elevers undervisning och arbetsmiljö är därför en bidragande faktor till att skolorna “slåss om eleverna” istället för att fokusera på att bedriva bästa möjliga undervisning. Ett behovsanpassat resursfördelningssystem som tar hänsyn till elevers förutsättningar skulle därför också kunna vara ett sätt att sluta fred i skolornas dragkamp om eleverna och med det även flytta fokus och resurser från osund marknadsföring tillbaks till undervisningen.

Att välja gymnasium ska vara spännande, roligt och något för alla elever. Detta kräver insatser på flera nivåer och vi kräver att makthavare agerar så att alla elever får förutsättningar att göra ett välgrundat gymnasieval!

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på debatt@altinget.seE-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget