Svårt att reformera skolan med segdragna rekryteringar

ANALYS. Regeringens chefskarusell för generaldirektörer har drabbat skolmyndigheterna. Nu tvingas Gustav Fridolin ut på chefsjakt för Skolinspektionen bara månader efter att han täppt till det förra hålet. Under tiden är Helen Ängmo tillförordnad generaldirektör.

Ann-Marie Begler, generaldirektören för Skolinspektionen, ska få samma post på Försäkringskassan. Det är andra rekryteringen på kort tid där en GD-rekrytering föder en ny. Nyligen gav chefstillsättningen på Socialstyrelsen upphov till samma problem.

De centrala skolmyndigheterna är ett av verktygen i det stora reformpaket för skolan som regeringen med utbildningsminister Gustav Fridolin i spetsen har lovat att genomföra.

Men om reformerna ska se dagens ljus krävs det att myndigheterna fungerar effektivt. En del i detta är givetvis en kompetent chef.

Det skulle därför vara intressant att höra de interna diskussionerna i regeringen när man valde Ann-Marie Begler. Skolinspektionen står utan ordinarie chef för att Försäkringskassan ska kunna ledas av en erkänt duktig chef inom statsförvaltningen.

Karusellen snurrar långsamt

Att generaldirektörerna hoppar från myndighet till myndighet borde inte vara något problem. Tvärtom, det borde vara berikande för statsförvaltningen om en erkänt duktig chef kan vara till hjälpa i flera myndigheter. Om inte regeringens chefskarusell snurrade så förtvivlat långsamt.

Det är visserligen ett annat regelverk nu, än på Göran Perssons tid då utnämningarna var betydligt mindre genomlysta. Men rekryteringsprocesser på över halvåret påverkar verksamheten negativt. Jämför tidsfristen för en ministertillsättning med den för en rekrytering av en generaldirektör.

Skolmyndigheterna har varit förskonade från segdragna rekryteringar. Skolforskningsinstitutet är undantaget. Lena Adamson utsågs till myndighetschef strax före sommaren. Då hade myndigheten varit igång i nästan ett halvår. Även om det var budgetstrul inför årsskiftet visste regeringen långt i förväg att myndigheten skulle slå upp portarna. 

100 dagar 

Gustav Fridolin har sagt att det går att vända ett skolsystem på 100 dagar. Det kan bli svårt om rekryteringen av dem som ska göra jobbet tar över ett halvår. 

Nu står Skolinspektionen utan chef. Ska det dröja lika länge som det gjort för Skolforskningsinstitutet och andra myndigheter den senaste tiden får vi vänta en bra bit in på det nya året innan Skolinspektionen får en ordinarie generaldirektör.

Under tiden är Helen Ängmo tillförordnad generaldirektör. Därmed leds två största myndigheterna på skolans område av två kvinnor som åtnjuter stort förtroende från utbildningsdepartementet. Anna Ekström leder Skolverket samtidigt som hon är ordförande i Skolkommissionen. Helén Ängmo rattar Skolinspektionen samtidigt som hon leder Gymnasieutredningen. En utredning med brett uppdrag. Den har dessutom fått en ytterligare uppgift efter att regeringen underkände förslagen om teknikprogrammet från Yrkesprogramsutredningen och lät Ängmo ta över även den biten.

Forrige artikel Tunga skolfrågor läggs fram under hösten Næste artikel Regeringen ökar detaljstyrningen av välfärden med 50 procent Regeringen ökar detaljstyrningen av välfärden med 50 procent