Studenter kan bli av med CSN på grund av corona

STUDIEMEDEL. Om ett lärosäte stänger ned på grund av coronaviruset så kommer studenter inte att få studiemedel av CSN. Nu kräver SFS att regeringen ändrar reglerna.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Josefin Lingström

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beslutat om vad som händer med studiemedlen om lärosäten tvingas stänga ner på grund av coronavirusets spridning.

Om ett lärosäte stänger ner så påverkas inte rätten till studiemedel för de som kan fortsätta studera via självstudier eller distansstudier.

Men om lärosätet stänger ner och utbildningen upphör utan möjlighet till distansstudier, så får studenter inte studiemedel under tiden som skolan är stängd.

"Hamnar utanför trygghetssystemet"

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har förståelse för den komplicerade myndighetssituationen men menar ändå att detta kan få förödande konsekvenser för studenter.

Om man drar in studiemedlet så kan det bli så att de sitter i karantän i en bostad som de inte kan betala för.

Matilda Strömberg
Ordförande SFS

– Om universiteten stänger ner så förlorar studenter sin inkomst. Studenter lever oftast bara på det studiemedel det får varje månad, de har oftast inte möjlighet att vara utan det. Studenter hamnar utanför trygghetssystemet här. Anställda som blir hemskickade utifrån arbetsgivarens beslut får gå hem med lön, säger Matilda Strömberg, ordförande i SFS, till Altinget.

Studenter redan drabbade

Ännu har inget lärosäte i Sverige stängts ner på grund av coronaviruset. Men enligt SFS, så händer det redan för studenter utomlands att de blir av med studiemedel för lärosätet har stängt, exempelvis i Italien. Det kan också vara så att de sitter i karantän.

Matilda Strömberg, ordförande SFS.
Matilda Strömberg, ordförande SFS. Foto: SFS

– Om man drar in studiemedlet så kan det bli så att de sitter i karantän i en bostad som de inte kan betala för, säger Matilda Strömberg.

Ska inte behöva betala tillbaka

SFS vill att regeringen ser till att studenter inte förlorar sin inkomst. En lösning som de ser är att studenter får studiemedel från CSN på samma sätt som om man behöver sjukskriva sig. Veckorna räknas då inte in i det antal veckor som man vanligtvis har rätt till studiemedel.

Men SFS vill att studenterna inte ska vara återbetalningsskyldiga för de veckor som lärosätet är stängt. Och att det ska gälla de som studerar utomlands som får studiemedel.

– Vi tycker att regeringen borde göra det så snart möjligt. Så att studenter får veta att deras ekonomi är tryggad. Och att lärosätena inte behöver ta studenternas ekonomi i beaktande om de överväger att stänga ner, säger Matilda Strömberg.

Möte med departementet

Under tisdagen var SFS med på ett möte som utbildningsdepartementet hade kallat till, med bland andra CSN och andra högskolemyndigheter.

– Där fick varje myndighet säga hur de hanterade situationen just nu och myndigheterna kan behöva hjälp att ändra vissa saker. De kan inte ta beslutet själv, utan det måste regeringen göra, berättar Strömberg.

Diskuterades det på mötet om det finns lärosäten som överväger att stänga ner?

– Det var inte någonting som lyftes på mötet, svarar Strömberg.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00