Stora förändringar i Danmarks grundskola

REFORM. Danska regeringen vill att personal och föräldrar ska få större inflytande över vem som leder skolan. Antalet vikarier ska minska och en helt ny skolform ska införas.

Regeringen i Danmark genomförde en stor reform av grundskolan 2014, men redan nu vill regeringen justera reformen på flera områden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) och undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) presenterade det med titeln “Folkets skola”.

Det mest omfattande förslaget är att införa en försöksverksamhet med en helt ny skolform som ska vara autonoma skolor. Med inspiration från fri- och privatskolor, ska skolan vara fri från band med kommunen och staten. Skolan ska vara helt skattefinansierat och planerad start är från skolåret 2019/2020. 

Login