Stefan Attefall: Finansiering ödesfråga för folkhögskolorna

FOLKHÖGSKOLAN. Folkhögskolorna presterar mycket för lite pengar och behöver en mer långsiktig finansiering från stat och regioner, menar Stefan Attefall, ordförande för RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation). Utbildningsminister Anna Ekström (S) ger lugnande besked.

I veckan inleder RIO sin kongress för 2019. Kongressen hålls vartannat år och denna gång behandlas teman som sociala medier, folkhögskolan i förorten och samverkan med huvudmän och kommunen.

Men den stora frågan om folkhögskolornas långsiktiga finansiering kvarstår fortfarande för både statsanslag och regionala anslag.

Gerhard Holmgren, organisationschef RIO, betonar att folkhögskolan spelar en viktig roll i dagens utbildningslandskap.

Login