Statssekreteraren: Så ska fler utrikes födda klara skolan

INTEGRATION. För att fler utrikes födda elever ska klara skolan vill statssekreterare Erik Nilsson (S) att lärare blir bättre på att nå elever som har svaga bakgrunder. För de som inte blir behöriga, vill han utveckla introduktionsprogrammen.

En forskningsrapport visar att ända sedan 90-talet så har utrikes födda elever klarat sig sämre i den svenska skolan än inrikes födda elever. Särskilt elever som invandrat efter 7 års ålder.

– Skolan spelar roll, men den spelar mindre roll än andra faktorer, säger Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi, forskare vid IFAU och Uppsala universitet.

Han har skrivit rapporten tillsammans med Susan Niknami, fil dr i nationalekonomi, forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Login