V och SD kritiska till obligatoriskt skolval

SKOLREFORM. Förslaget om att ta bort kösystem som kriterium när elever antas till fristående skolor väcker starka reaktioner hos alliansen. Från vänster kritiseras förslaget om aktivt skolval för att inte lösa segregationsproblemet.

Skolkommissionens ordförande lade under torsdagen fram förslaget om att antagning till populära friskolor ska ske genom lottning. Även populära kommunala skolor ska kunna använda sig av lottning.

Liberalernas partiledare Jan Björklund menar att förslaget med lottning kommer leda till en föräldrarevolt. Även Centerpartiet och Moderaterna kritiserade under dagen förslaget.

Sverigedemokraternas kritik gäller det aktiva skolvalet. Alla föräldrar kommer enligt förslaget som kommissionen ha lagt att behöva välja vilken skola deras barn ska gå i. 

Login