SOU: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg" till utbildningsdepartementet.

I detta betänkande redovisar Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg uppdraget att lämna förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg.

Utredningen föreslår bland annat att:

 

Login