SOU: En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning" till utbildningsdepartementet.

I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer.

Utredningen föreslår bland annat att:

 

Login