Slutreplik: Friskolornas riksförbund blundar för marknadens effekter

SLUTREPLIK. Referenstagningen av elever som jag berättat om är en direkt konsekvens av marknadsstyrningen. Det enda sättet att få det att upphöra är att ta bort incitamenten, genom att ta bort just marknadsstyrningen. Det skriver Linnea Lindquist, skoldebattör.

Linnea Lindquist
Rektor och skoldebattör

Gudrun Rendling menar i sin replik att ”referenstagningen av elever” som jag berättat om inte beror på marknadiseringen av skolan utan på bristande resurser. Jag menar tvärtemot Gudrun Rendling att detta förfarande är en direkt konsekvens av marknadsstyrningen.

Fristående huvudmän är inte skyldiga att ta emot elever om inte kommunen lämnar bidrag för eleven. Fristående skolor ska enligt skollagen vara öppen för alla elever, men med några undantag. Ett av undantagen är om elever är i behov av det som i skollagen benämns som särskilt stöd. Detta regleras i skollagens kapitel tio.

De rektorer som ringt mig har inte frågat rakt ut om eleven är i behov av särskilt stöd, de har främst frågat om sociala förmågor. Det handlar således inte om elever som är i behov av särskilt stöd. Jag menar att de ställer frågor för att ta reda på om eleven är en resurskrävande elev eller en "lätt" elev.

Samma för alla huvudmän

Jag håller med om att det är viktigt med ett överlämnande samtal vid skolbyte, men sådana samtal sker efter att vårdnadshavarna fått beslut om skolplacering, inte innan skolplaceringen är beslutad. Det är inte konstigt att detta även sker i skolor med kommunal huvudman eftersom alla skolor verkar på skolmarknaden. Incitamenten till "referenstagning" är samma för alla huvudmän.

Jag håller med om att det är ett problem att skolan inte får tillräckliga resurser för att ge alla elever det stöd de behöver, men det är en annan fråga.

Bortser från konsekvenser

Gudrun Rendling skriver vidare att hon är övertygad om att alla fristående skolor vill ta emot alla elever. Jag menar att detta är en väldigt naiv syn på marknadsskolan. Uttalandet visar bara att Gudrun Rendling bortser från marknadsstyrningens konsekvenser. Detta är dock något som en företrädare för en branschorganisation för fristående skolor måste framhäva.

Ta bort incitamenten

I konkurrensen om elever ligger det, främst i de aktiebolagsdrivna koncernskolornas intressen, att inte få resurskrävande elever till sina skolor. Resurskrävande elever äventyrar både en skolas rykte och riskkapitalisternas vinstmarginal.

För att referenstagning av elever ska upphöra måste vi ta bort incitamenten och det kan vi bara göra genom att avskaffa marknadsstyrningen av skolan.

Forrige artikel Lärarförbundet: Skolstatistiken måste vara offentlig Lärarförbundet: Skolstatistiken måste vara offentlig Næste artikel Tolv universitetsrektorer: En kraftfull forskningssatsning – viktigare än nånsin Tolv universitetsrektorer: En kraftfull forskningssatsning – viktigare än nånsin
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.