SKR får sin vilja igenom – Ekström (S) slopar villkor

STATSBIDRAG. Regeringen går före Statskontorets utvärdering av likvärdighetsbidraget och gör om reglerna. Det är en mycket viktig ändring för alla kommuner, enligt Mats Gerdau (M) vid Sveriges kommuner och regioner.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) medverkade i Ekots senaste lördagsintervju. Där lyfte hon den kritik som har riktats mot statsbidraget för likvärdig skola. 

Kommuner har berättat att de inte törs eller inte har råd att söka bidraget för att man kan bli återbetalningsskyldig om man gör nedskärningar i utbildningsbudgeten. 

– Därför kommer jag ta bort det kostnadsvillkor som hittills har gällt, säger Ekström i intervjun. 

Login