Skolverkets gd om lärarbristen: Regeringen måste gå vidare med programmet

LÄRARBRISTEN. Långsiktigt måste regeringen sätta igång professionsprogrammet och ge resurser till utbildningen för att bota lärarbristen, säger generaldirektören om senaste prognosen om lärarbristen.

Skolverket har släppt sin prognos över lärarbristen. Det enda positiva uppges vara att den beräknade lärarbristen skrivs ner med 35 000 lärare och förskollärare jämfört med förra prognosen för två år sen.

– Vår siffra bygger helt på SCB:s befolkningsprognos. Förra prognosen gjordes i samband med att Sverige hade en omfattande invandring. Det ledde till att SCB såg en stor befolkningsutveckling, säger Skolverkets gd, Peter Fredriksson, till Altinget.

Prognosen nu är att det kommer saknas ungefär 45 000 behöriga om 15 år. Men bristen skiljer sig i olika ämnen, skolformer och regioner.

Login