Skolverket vill höja avgiften för legitimation

EKONOMI. Skolverket har kortat handläggningstiderna för lärarlegitimationer rejält. Men det intensiva arbetet kostar och avgifterna måste nu höjas, varnar Skolverket.

Reformen med lärarlegitimationer fick de första åren hård kritik för de långa handläggningstiderna. Detta medförde en rad problem då flera arbetsvillkor är förknippade med legitimationerna, bland annat betygssättning. För drygt ett år sedan utökade Skolverket kapaciteten för att korta handläggningstiderna. Det har lyckats. Tidigare kunde handläggningen ta upp mot ett år. Nu är man i normalfallen nere i under tre månader.

Men systemet är under hård ekonomisk press, varnar Skolverket i sitt budgetunderlag som nyligen skickades in till utbildningsdepartementet. Bakgrunden är att legitimeringen av lärare och förskollärare är avgiftsfinansierad. Avgiften ska ge full kostnadstäckning. Men Skolverket ser att full kostnadstäckning inte kommer uppnås de kommande åren.

Anledningen är att handläggning är komplex och tidskrävande. Framförallt när det gäller ärenden med en examen från utlandet. Till följd av flyktingsituationen kommer denna ärendetyp att utgöra en större andel av den totala ärendevolymen under perioden 2017-2019.

Login