Skolverket oförstående inför regeringens prognos om lågstadiesatsningar

BUDGET. Regeringens skruvar ned prognosens över pengar till lågstadiesatsningar. Men Skolverket som administrerar satsningen är oförstående.

– Vad summan landar på vet vi inte. Vi är mitt uppe i processen med ansökningar, säger Anders Palm, projektledare på Skolverket, till Altinget.

Under budgetposten ”Lågstadielyftet" har regeringen avsatt 2,0 miljarder kronor för innevarande år. Lågstadielyftet initierades av den förra regeringen och är ett statsbidrags som skolor kan söka för att höja kvaliteten i undervisningen i lågstadiet och förskoleklassen.

Fler lärare 

Statsbidraget kan täcka kostnader för:

  • Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare.
  • Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning.
  • Andra insatser för att minska klass- eller gruppstorleken.
  • Andra insatser för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna.

Med den nya regeringen heter satsningen numera ”Fler anställda i lågstadiet”. Men många av bidragen är snarlika, och på Skolverket kallar man allt detta för Lågstadiesatsningen.

För innevarande år och även framöver är tanken att staten ska skjuta till två miljarder årligen. Det är alltså en stor satsning. Men nu i budgetpropositionen visar regeringens prognos för innevarande år att det bara kommer att betalas ut 1,2 miljarder kronor, vilket Altinget skrev om i måndags.

Men på Skolverket är man oförstående för sänkningen som är så stor som 0,8 miljarder kronor. Den som går in på verkets webbplats möts i stället av budskapet att intresset för lågstadiesatsningen är stor.

Ingen dialog

Anders Palm på Skolverket menar att man inte har haft någon formell dialog med regeringen.

­– Det enda vi har sagt är att vi har fått in ansökningar för 1 miljard kronor.

Han menar att den siffran inte säger så mycket om var den slutliga siffran hamnar.

Om några veckor kommer Skolverket sammanställa allt material för att göra en prognos för helåret 2015. Prognosen skickas sedan in till Regeringskansliet.

Svårt att få besked

Altinget har genom utbildningsminister Gustav Fridolins pressekreterare Hanna Hessling bett om regeringens syn på varför man räknar med att årets lågstadiesatsning kommer av sig. Men trots upprepade påstötningar de senaste dagarna har man inte återkommit med någon förklaring. 

Även när det gäller budgetposten ”Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet” lägger regeringen en prognos långt under sina tidigare aviserade anslag. Inom denna post finns bland annat pengar för matematik- och läslyftet. Där finns även pengar för karriärtjänsterna. Sammanlagt är anslaget på närmare 3,6 miljarder, men regeringen tror att bara 3,2 miljoner kronor kommer att betalas ut.

Inte heller här har Altinget fått svar från regeringen om vilka typer av statsbidrag som blir mindre än väntat. Däremot står det kryptiskt i budgetpropositionen att man framöver minskar anslagen med 0,1 miljarder nästa år och 0,2 miljarder årligen därefter ”för att korrigera en tidigare felbudgetering.”

Forrige artikel Lyft kommer och går Næste artikel Fusk och etik i forskning på regeringens bord Fusk och etik i forskning på regeringens bord