Skolverket ger stöd till obehöriga lärare – Ekström uppmuntrar

LÄRARHJÄLP. Stödmaterialet ska hjälpa obehöriga lärare som undervisar i skolan. Utbildningsminister Anna Ekström (S) uppmuntrar initiativet och vill göra lärarutbildningen mer attraktiv.

I gymnasieskolan och grundskolan undervisar 31 000 personer utan lärarutbildning. I förskolan har knappt 40 procent av anställda en förskollärarutbildning. Och det ser inte ut att bli fler behöriga kommande år. 

Därför har Skolverket nu på eget initiativ kommit ut med ett stödmaterial till obehöriga. Det är uppdelat för de två skolformerna. Det ena är en introduktion till arbete i förskolan. Om uppdrag och styrdokument, undervisning utifrån läroplanen och dokumentation bland annat. 

Det andra är en introduktion riktat till skolan. Det stödmaterialet fokuserar på uppdraget som lärare, kunskaper, lärande och undervisning samt bedömning och betyg. 

Login