Skolinspektionen: Rektorer dåliga på att styra förskoleklassen

GRANSKNING. Det är otydliga styrdokument och därmed bristande styrning från skolhuvudmannen och rektorn i förskoleklassen, visar en granskning från Skolinspektionen.

– Vår granskning pekar på att rektorn på många skolor behöver ge bättre förutsättningar och tydligare ledning till pedagogerna i förskoleklassen hur undervisningen ska planeras, genomföras och följas upp. Det kan också vara nödvändigt för regering och riksdag att överväga om förskoleklassens uppdrag behöver förtydligas, kommenterar Johan Dahl, projektledare på Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Istället är det pedagogerna i förskoleklasserna som får lägga upp arbetet själva, Likvärdigheten för eleverna är därmed i fara, varnar Skolinspektionen.

– Förskoleklassen är en egen skolform där skolhuvudmännen har stor frihet att utforma verksamheten. Men det är inte rimligt att ansvaret för undervisningens inriktning lämnas till varje pedagog att fundera på och bestämma. Det bäddar för olikvärdig utbildning och äventyrar elevens lärande och utveckling, bland annat genom att den viktiga kontinuiteten från förskolan till grundskolan inte är säkrad, säger Johan Dahl.

Skolinspektionens granskning utgår från besök i 20 slumpvist utvalda förskoleklasser i 18 kommuner.

Förskoleklassen är frivillig men ungefär 95 procent av alla sexåringar deltar. Alla barn erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex men det finns även möjligheter att tas emot tidigare. För närvarande går cirka 113 500 barn i förskoleklass.

Regeringen vill göra förskoleklassen obligatorisk. En utredning ska föreslå på vilket sätt det kan ske.

Alliansen och Sverigedemokraterna vill däremot att grundskolan ska vara 10-årig men inte innehålla dagens förskoleklass. Därför vill de att pedagogerna i förskoleklassen ska erbjudas fortbildning för att kunna undervisa i grundskolan.

Forrige artikel Kommuner kan få lagstadgat ansvar för musik- och kulturskolan Næste artikel Allt fler akademiker bland invandrarna
Debatt: Låt inte svenska studenter betala notan för Brexit

Debatt: Låt inte svenska studenter betala notan för Brexit

DEBATT. Storbritannien har lämnat EU:s utbytesprogram Erasmus+ och Brexitavtalet innehåller ingenting om utbytesstudier till landet. Svenska regeringen måste säkerställa att utbytesstudier med Storbritannien kan fortsätta. Det skriver Moderata studenter (MST).