Skolinspektionen om friskoleutredningen: Förslagen gör tillsynen lättare

REMISS. Aktörerna ger både ris och ros till utredningen om konfessionella friskolor. För Skolinspektionen skulle det bli lättare att göra tillsyn av skolorna. Samtidigt kommer de med egna förslag om hur man kan dela upp konfessionella inslag.

Fem månader efter att den redovisades, har nu remissinstanserna gett sin syn på utredningen om konfessionella friskolor.

När det gäller etableringsstopp för nya konfessionella friskolor, går åsikterna isär. Stora kommuner som Uppsala, Göteborg, Malmö och Stockholm är positiva till ett etableringsstopp.

Bland de som inte vill se ett etableringsstopp finns Kristna friskolrådet, Romersk-katolska kyrkan och Svenska kyrkan. De anser att det skulle strida mot mänskliga rättigheter och religionsfriheten.

Login