SKL om Skolinspektionen – hoppas på nya granskningsmodellen

TILLSYN. Granskningen av Skolinspektionen har gett reaktioner på Sveriges kommuner och landsting (SKL). Per-Arne Andersson, chef för utbildningsavdelningen, håller med Riksrevisionens rapport om att myndigheten måste skärpa sin transparens. 

– Hur Skolinspektionen jobbar internt, lägger vi oss inte i, säger Andersson till Altinget. 

– Däremot tycker jag att de ska motivera och dokumentera bättre, tillägger han. 

Det är något som Andersson anser är avgörande för att Skolinspektionens tillsyn ska fungera. Men han är också kritisk till att myndigheten kräver mycket dokumentation därmed tid av huvudmannen vid granskningar. 

Login