Sexåringar ska inte börja ettan

SKOLA. Grundskoleutredningens får nu order att avbryta arbetet med att låta sexåringar börja i ettan. Även med förlängd skolplikt ska skolans allvar inträda först vid sju års ålder, anser regeringen.

Den förra regeringens mål var att dels förlänga skolplikten till tio år, dels att stryka den förberedande förskoleklassen och i stället låta sexåringarna börja direkt i första klass. Grundskoleutredningen fick i mars 2014 i uppdrag att utreda hur en sådan undervisningsreform ska gå till.

Den nya regeringen stödjer visserligen idén om en tioårig skolplikt, men vill inte att det ska ske genom att landets sexåringar börjar direkt i ettan. Sexåringarnas relativt sorglösa tillvaron med fokus på lek – det vill säga förskoleklassen – ska finnas kvar. Däremot bör den bli obligatorisk, enligt regeringen.

"Frågor som rör förskoleklassens syfte, uppdrag och innehåll samt förskollärares behörighet ska inte utredas." skriver regeringen i sitt tilläggsdirektiv till utredaren Ann-Marie Begler.

Login