SD vill satsa 11 miljarder mer på skola än regeringen

BUDGET. Sverigedemokraterna vill fördela 11 miljarder mer än regeringen till skolan de kommande fyra åren. Men röstar de för Alliansens budget får skolan i stället 4,7 miljarder mindre än i regeringens alternativ.

Utbildningsutskottet har sammanställt budgetförslagen för utbildning i ett yttrande till finansutskottet. Vilken budget som verkligen kommer att gälla är osäkert eftersom Sverigedemokraterna sannolikt får en utslagsröst i omröstningen den 3 december.

Om SD röstar på Alliansens förslag i riksdagen den 3 december kommer det alltså att bli mindre pengar till skolan, trots att SD kraftigt vill öka utbildningsbudgeten.

I yttrandet från utbildningsutskottet upprepar Alliansen sina skolpolitiska krav. Förutom de förslag som finns i själva budgetmotionen handlar det om följande punkter.

 • En förlängning av förskolelyftet till 2018 och genomförande av ett förskolechefslyft
 • Mattelyftet och Läslyftet förlängs
 • Betyg införs från årskurs 4
 • En tioårig grundskola införs
 • Utökat antal platser på lärarutbildningen och fler vägar in i läraryrket
 • En fortsatt utbyggnad av karriärtjänstreformen
 • En fortsatt frivillig gymnasieskola.

Förutom dessa punkter har Alliansen tidigare sagt att den i riksdagen också ska kämpa för följande åtgärder i skolan:

 • Möjlighet att lämna ordningsomdömen på högstadiet och gymnasiet
 • En rättighet att läsa in högskolebehörighet – inte en skyldighet
 • Mer idrott i skolan
 • Möjligt och tillåtet att fira skolavslutning i kyrkan

Sverigedemokraterna finansierar i sitt förslag de ökade skolutgifterna med minskade kostnader för invandring och integration. I reservationen aviserar partiet ytterligare satsningar som skulle bli verklighet om SD var vid makten:

 • Införandet av en tioårig grundskola
 • Förstärkt undervisning i svenska i skolan
 • Matreform för att höja kvaliteten på skolmaten
 • Antimobbningssatsning i skolan
 • Satsning på fler platser inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskolan
 • Fler platser på läkarutbildningen
 • En satsning på mer lärarledd undervisning på lärosätena

Forrige artikel Bouveng pressar regeringen om fritidspengen Næste artikel LO-rapport: ”Kickstarta skolan” LO-rapport: ”Kickstarta skolan”